Diskriminaci zažilo 16 % Evropanů, v ČR 18 % občanů


Vytištěno 1.12.2020 01:04 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=11&rok=2009&nav03=15700

 

Přibližně 16 % Evropanů tvrdí, že se v uplynulém roce osobně setkalo s diskriminací, a v České republice má takovou zkušenost až 18 % jejích občanů. Vyplývá to z výsledků nového průzkumu veřejného mínění, které dnes zveřejnila Evropská komise. ČR se ocitla na prvním místě evropského žebříčku, pokud jde o diskriminaci na základě věku. Až 11 % jejích občanů takovou diskriminaci samo zažilo (průměr EU je 6 %) a 17 % bylo jejími svědky (průměr EU je 8 %). Nejnovější výsledky průzkumu Eurobarometr předcházejí letošní evropský summit věnovaný rovnosti, který se bude konat ve Stockholmu ve dnech 16. a 17. listopadu.

 

Došlo však k výraznému nárůstu vnímané diskriminace na základě věku a zdravotního postižení. Ve srovnání se 42 % v roce 2008 se 58 % Evropanů domnívá, že je v jejich zemi obecně rozšířena diskriminace na základě věku, zatímco 53 % uvádí diskriminaci na základě zdravotního postižení (45 % v roce 2008). Existuje rovněž jasné spojení s aktuální hospodářskou situací; 64 % osob očekává, že hospodářský pokles povede k větší diskriminaci na trhu práce na základě věku. Může to být odrazem rostoucí nezaměstnanosti mladých lidí v řadě zemí EU v důsledku zpomalení hospodářského růstu a rovněž odrazem zvyšujícího se povědomí o těchto formách diskriminace.

 

Celkově si je každý třetí Evropan vědom svých práv pro případ, že by se stal obětí diskriminace nebo obtěžování. Tento údaj však nevypovídá o značných rozdílech mezi jednotlivými státy. Od posledního průzkumu v roce 2008 se povědomí zvýšilo ve Spojeném království, (+ 8 bodů), Francii (+ 7), Irsku a Švédsku (shodně + 6), ale v Polsku (- 12) a Portugalsku (- 11) se snížilo.

 

 

Celá zpráva zde.

 

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 11.11.2009. Poslední aktualizace: 11.11.2009 18:26