Evropská komise zahajuje veřejnou konzultaci o občanské iniciativě


Vytištěno 1.12.2020 00:58 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=11&rok=2009&nav03=15715

 

Evropská komise zahajuje rozsáhlou veřejnou konzultaci, jejímž cílem je vymezit praktické detaily občanské iniciativy stanovené v Lisabonské smlouvě. V rámci této iniciativy bude moci jeden milion občanů požádat Komisi o předložení určitého návrhu politiky.

 

„Účast občanů na procesu rozhodování je pro demokracii životně důležitá", uvedla místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za vztahy mezi institucemi a komunikační strategii Margot Wallströmová. „Lisabonská smlouva poskytne občanům prostředek k vyjádření vlastních názorů a možnost přímo ovlivňovat tvorbu politik EU."

 

Díky občanské iniciativě, zavedené Lisabonskou smlouvou, může jeden milion občanů pocházejících z podstatného počtu členských států přímo požádat Komisi, aby v rámci pravomocí EU předložila iniciativu, která se jich bezprostředně týká.

 

Zveřejněná zelená kniha formuluje praktické otázky týkající se optimálního fungování této iniciativy v praxi. Řeší se zde například počet zemí, z nichž musí občané pocházet, jak kontrolovat pravost podpisů, jakou by měly mít petice podobu, lhůty atd.

 

Veškeré příspěvky jsou vítány a mohou být zaslány jako odpověď na zelenou knihu, která je dostupná ve všech 23 úředních jazycích na internetové stránce:

 

http://europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/index_cs.htm

 

 

Odpovědi lze psát do konce ledna 2010. Po tomto datu předloží Evropská komise Evropskému parlamentu a Radě ministrů příslušný návrh nařízení.

 

 

Další informace:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_en.htm

 

 

 

Zdroj: Rapid


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 14.11.2009. Poslední aktualizace: 14.11.2009 12:30