Usnadnit předávání důkazů v trestních věcech z jednoho státu do druhého a zajistit jejich přípustnost


Vytištěno 1.12.2020 00:15 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=11&rok=2009&nav03=15723

 

Komise dnes přijala zelenou knihu, jejímž cílem je zlepšit spolupráci mezi členskými státy, pokud jde o získávání důkazů v trestních věcech.

 

Komise usiluje o nahrazení roztříštěného právního režimu pro získávání důkazů v trestních věcech jediným nástrojem založeným na zásadě vzájemného uznávání, který se bude vztahovat na všechny druhy důkazů, a o zavedení společných norem s cílem zajistit přípustnost těchto důkazů u soudů.

 

Na základě Zelené knihy mají být konzultovány členské státy a příslušné zúčastněné subjekty, co se týče tohoto přístupu a celé řady souvisejících otázek.

 

 

Stávající pravidla pro získávání důkazů z jiného členského státu sestávají z řady současně existujících nástrojů, které jsou založeny na různých zásadách a mají různou oblast působnosti. Uplatňování těchto pravidel je proto obtížné, může znejišťovat odborníky působící v této oblasti a vést k tomu, že pro získání potřebných důkazů nepoužijí nejvhodnější nástroje. Tyto faktory mohou navíc bránit účinné přeshraniční spolupráci.

 

Otázka přípustnosti důkazů, které byly získány z jiného členského státu, u soudu je navíc řešena jen nepřímo, jelikož pro shromažďování důkazů neexistují žádné společné normy. Vyvstává tak nebezpečí, že pravidla pro získávání důkazů v trestních věcech budou účinně fungovat pouze mezi členskými státy s podobnými vnitrostátními normami pro shromažďování důkazů.

 

Komise zvažuje nahrazení stávajícího právního režimu pro získávání důkazů v trestních věcech jediným nástrojem, který by byl založen na zásadě vzájemného uznávání a vztahoval by se na všechny druhy důkazů. Komise rovněž uvažuje o zavedení společných norem pro shromažďování důkazů v trestních věcech.

 

Cílem zelené knihy je konzultace s členskými státy a dotčenými zúčastněnými subjekty ohledně tohoto přístupu a také celé řady souvisejících otázek.

 

 

Celou zprávu naleznete zde.

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 16.11.2009. Poslední aktualizace: 16.11.2009 12:19