Jsou známa jména politiků, kteří obsadí nové nejvyšší funkce EU.


Vytištěno 1.12.2020 00:29 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=11&rok=2009&nav03=15745

 

Do funkce předesedy Rady EU vybrali nejvyšší představitelé Unie předsedu belgické vlády. Zahraniční politiky se ujme Britka Catherine Ashtonová, dosavadní členka Komise.

 

Po napínavém jednání na zasedání Rady, které patrně vejde do dějin, byli na nejvyšší posty Unie jednomyslně zvoleni belgický premiér Herman Van Rompuy a komisařka Ashtonová.

 

Oběma poblahopřál předseda Evropské komise José Manuel Barroso. „Myslím, že jsme pro tyto vedoucí posty Evropské unie nemohli vybrat lépe," uvedl.

 

Křesťanský demokrat a původním povoláním ekonom Van Rompuy (62) působil téměř rok ve funkci premiéra Belgie. Podle mnohých mu tato země vděčí za obnovení stability po období napětí mezi frankofonní a vlámskou komunitou.

 

„Do takto vysoké funkce jsem původně nesměřoval. Nijak jsem se o ni nezasazoval. Ujímám se jí však dnes s přesvědčením," uvedl.

 

Se souhlasem Evropské komise pak Rada jmenovala do funkce vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonovou (53). Ta je členskou britské Labouristické strany a kromě uvedené funkce bude též místopředsedkyní v příští Komisi, která se právě sestavuje.

 

Dvě jmenované nejvyšší funkce byly zavedeny na základě nedávno schválené Lisabonské smlouvy a jejich cílem je posílení role EU na světové scéně a zjednodušení procesu rozhodování.

 

Prezident je do funkce vybírán na dva a půl roku. Tato pozice částečně nahrazuje rotující předsednictví, během kterého jednotlivé členské státy EU na šest měsíců předsedají důležitým zasedáním.

 

Jeho hlavními povinnostmi bude předsedat zasedáním Rady a reprezentovat Evropskou unii na mezinárodních jednáních. Bude též zastupovat Radu na jednáních s ostatními evropskými institucemi.

 

Catherine Ashtonová bude mít pravomoc předkládat návrhy obranných a bezpečnostních opatření. Dostane též za úkol vytvořit ve světe síť diplomatických misí, které jí budou ve funkci nápomocny.

 

Podle svých slov byla jmenováním, které musí ještě potvrdit Parlament, překvapena. „Jsem jmenováním velmi poctěna a jsem hrdá, že mi byl tento úkol svěřen.

Budu ve světe hájit naše hodnoty."

 

Post vysoké představitelky v sobě spojuje dvě stávající portfolia: funkci vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a funkci komisaře pro vnější vztahy.

 

Volba dostane oficiální status 1. prosince, kdy vstoupí v platnost Lisabonské smlouva.

 

Rada EU oznámila jména nejvyšších představitelů Unie Englishfrançais


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 24.11.2009. Poslední aktualizace: 24.11.2009 15:54