Evropský parlament je připravený na Lisabonskou smlouvu


Vytištěno 1.12.2020 01:07 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=11&rok=2009&nav03=15770

Evropský parlament

 

Evropský parlament je připravený na rozšíření svých pravomocí, které přináší Lisabonská smlouva. Poslanci EP přijali ve středu na plenárním zasedání reformu vnitřních pravidel EP, jejímž cílem je zohlednit nástup dalších 18 poslanců, rozšíření legislativních pravomocí a nový postup přijímání rozpočtu. Tato reforma zajistí EP stejné postavení, jako mají vlády států EU.


Zpravodaj David Martin (S&D, UK) při této příležitosti prohlásil: "Po přijetí Jednotného evropského aktu se z parlamentního batolete stalo malé dítě, kterému Maastrichtská smlouva pomohla vyrůst a Niceská smlouva společně s Amsterodamskou pak i dospět. Věřím, že Lisabonská smlouva dodá našemu parlamentu taková práva, jaká mu skutečně náleží."

 

18 nových tváří

 

Poté, co nová smlouva vstoupí v platnost a všechny členské státy ratifikují protokol potvrzující navýšení počtu poslanců EP, zasedne v poslaneckých lavicích celkem 18 nových poslanců z 12 členských států EU. Do té doby tito kandidáti na poslance sice nebudou mít právo hlasovat, nicméně podlé nového znění jednacího řádu EP budou moci získat status pozorovatele.

 

Upravená pravidla berou v potaz také podstatné rozšíření legislativních pravomocí EP. Podle Lisabonské smlouvy téměř všechny otázky týkající se politik EU spadají pod "běžný legislativní postup", podle nějž má názor EP při tvorbě zákonů stejnou váhu jako názor Rady. Úprava se dotkla také pravidel pro přípravu rozpočtu EU, neboť i v této oblasti bude mít Parlament stejné pravomoci jako Rada.

 

Změn doznal také postup jmenování předsedy Evropské komise, neboť i v této oblasti bude mít EP více pravomocí. Další úpravy jednacího řádu EP se týkají právního dopadu Charty základních práv, práva EP navrhovat změny v základních smlouvách a větší role národních parlamentů.

 

Zdroj: Evropský parlament

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 30.11.2009. Poslední aktualizace: 30.11.2009 16:38