Průzkum Eurobarometr: Postoj občanů EU k mezinárodnímu obchodu


Vytištěno 30.6.2022 14:47 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=11&rok=2010&nav03=17421

 

Dne 9. listopadu 2010 byl zveřejněn speciální Eurobarometr na téma „Mezinárodní obchod".

Výzkum veřejného mínění, speciální Eurobarometr 357, nabízí přehled názorů občanů Evropské unie na téma postoje Evropanů ve vztahu k mezinárodnímu obchodu a porovnává je s výsledky v jednotlivých členských státech.

 

Eurobarometer - logoÚčelem průzkumu bylo především zjistit, jaký má mezinárodní obchod dopad na občany, jakou roli lidé EU v mezinárodním obchodu připisují a vyhodnotit možné překážky pro budoucí rozvoj obchodní politiky EU.

 

Výsledky ukazují, že si dvě třetiny Evropanů (65%) myslí, že mezinárodní obchod EU velmi prospívá. V České republice je tento názor ještě silnější (74%).

 

U Evropanů taktéž převažuje názor (44%), že mezinárodní obchod je přínosný i pro ně osobně. Nejčastěji uváděným přínosem je širší nabídka produktů na trhu a levnější zboží. Češi jsou o svém osobním prospěchu z mezinárodního obchodu přesvědčeni ještě více (47%).

Ti, kteří nevěří, že by jim mezinárodní obchod přinesl nějaký užitek, za hlavní důvody uvádějí dražší zboží, vyšší nezaměstnanost a nižší kvalitu produktů. 16% z Evropanů, resp. 15% Čechů, si navíc myslí, že mezinárodní obchod škodí životnímu prostředí kvůli nárokům, které klade na dopravu.

 

Co se týče výhledů do budoucna, 71% Evropanů věří, že mezinárodní obchod bude unii přinášet větší užitek i navzdory konkurenci rozvíjejících se ekonomik jako Brazílie, Čina nebo Indie, Češi jsou se 65% skeptičtější.

 

Sběr dat pro průzkum Eurobarometru 357 byl proveden od 26. srpna do 16. září 2010 za účasti 26 635 respondentů, z nichž bylo 1 001 občanů České republiky.

 

 

Úplné znění speciálního Eurobarometru (v angličtině) (pdf)

Průzkum Eurobarometru - ČR (pdf)

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 11.11.2010. Poslední aktualizace: 11.11.2010 13:55