Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Evropský parlament a Komise usilují společnými silami o zlepšení transparentnosti

 

Skupina Evropského parlamentu a Evropské komise na vysoké úrovni uzavřela 10. listopadu jednání o společném „registru transparentnosti", když dosáhla shody ohledně předlohy interinstitucionální dohody o společném registru pro organizace a jednotlivce zapojené do tvorby politik EU a jejich provádění.

Dohoda musí být ještě formálně schválena oběma institucemi.

 

Místopředseda Komise Šefčovič prohlásil: „Mám velkou radost z toho, že jsme dnes dosáhli dohody, která je významným krokem kupředu v naší neustálé snaze o zvýšení transparentnosti v rozhodovacím procesu EU. Transparentnost bereme nanejvýš vážně, protože je jasné, že veřejnost musí vědět, kdo jejím jménem činí rozhodnutí a ovlivňuje je. Společný registr je konkrétním příkladem vynikající spolupráce mezi Komisí a Parlamentem a já bych chtěl poděkovat paní Dianě Wallisové a jejímu týmu za jejich úsilí."

 

Diana Wallisová, místopředsedkyně Evropského parlamentu odpovědná za transparentnost, k tomu uvedla: „Jsem velmi potěšena výsledkem našich jednání. Společný systém, na kterém jsme se dohodli, poskytne občanům více informací, než je nyní k dispozici v rámci našich samostatných systémů, a zajistí rovné podmínky pro všechny účastníky rozhodovacích procesů EU."

 

Společný registr má být zpřístupněn na internetu v červnu příštího roku. Bude vycházet ze systému Parlamentu, zřízeného v roce 1996, a systému Komise z roku 2008 a bude jednotným místem pro registraci organizací i pro přístup k informacím pro všechny občany, kteří budou chtít vědět, kdo se účastní daných činností.

 

Kromě informací již zveřejněných ve stávajících systémech bude nový mechanismus poskytovat další informace, jako je počet osob zapojených do všech činností souvisejících s registrem nebo objem prostředků, které obdržel daný zaregistrovaný subjekt od EU. Bude také obsahovat vysvětlující informace týkající se činností spadajících do sféry působnosti registru a postupů vyřizování stížností. Společný registr by měl zajistit co nejširší účast všech skupin subjektů a přitom respektovat jejich rozdílnou nebo specifickou identitu. Cílem je nabídnout veřejnosti úplný přehled o tom, jak velmi různorodí jsou přispěvatelé do diskuzí v rámci evropských rozhodovacích procesů a provádění politik.

 

Aby byla kvalita dostupných informací co nejlepší, začala již Komise uskutečňovat namátkové kontroly nových registrací v současném registru a v brzké době upozorní všechny současné i nově zaregistrované subjekty na časté chyby, ke kterým při registraci dochází. V tomto týdnu stoupl počet zaregistrovaných organizací na 3 209.

 

 

Zdroj: Evropská komise/Rapid

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 13.11.2010. Poslední aktualizace: 13.11.2010 11:00
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno