Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Komise předkládá alternativy reforem společné zemědělské politiky EU

 

Evropská komise předkládá tři alternativy, jak transformovat zemědělskou politiku EU tak, aby byly zabezpečeny dodávky potravin a udržitelné zemědělství, zlepšil se stav životního prostředí a rozvíjely se venkovské oblasti.

 

Zemědělství v Evropské unii - ilustrační fotoI když společná zemědělská politika (SZP) prošla dlouhým vývojem, je třeba ji dále reformovat, aby se přizpůsobila novým podmínkám na trhu a celé odvětví odolalo hospodářské krizi.

 

Zemědělci mají klíčovou roli z mnoha důvodů, např. i tím, že obdělávají půdu, využívají ji tak způsobem šetrným k životnímu prostředí a spotřebitelům dodávají kvalitní potraviny, které nejdou předražené. Právě tato role, jež ve společnosti plní, je důvodem přimé podpory ze strany EU. Tu chce nyní Komise vyladit.

 

Co by mělo být hlavním cílem reforem, vyplynulo z konzultací s vládami a orgány jednotlivých členských zemí, zemědělci a nejširší veřejnosti: Zajistit bezpečné a dostatečné dodávky potravin, udržitelným způsobem využívat přírodní zdroje a zajistit vyvážený rozvoj venkovských oblastí.

 

Na základě této zpětné vazby přichází Komise s třemi politickými alternativami, jak uvedené cíle plnit po roce 2013. Všechny tři usilují o spravedlivější a efektivnější SZP.

 

Alternativy reforem systému přímých plateb zemědělcům jdou od jejich spravedlivějšího rozdělení mezi země EU po zavedení kompenzace, která by se měnila v závislosti na některých faktorech, např. šetrnosti k životnímu prostředí.

 

Tržní zásahy byly zredukovány z 92 % rozpočtu SZP v roce 1991 na pouhých 5 % v letošním roce. Veřejnost Komisi podporuje v tom, aby i tento tradiční nástroj dále zjednodušila, tak aby usnadnil fungování celého průběhu produkce a distribuce potravin od zemědělského podniku až po stůl spotřebitele.

 

Reforma programů rozvoje venkova by mohla přinést více finančních prostředků na projekty týkající se změny klimatu, vody, biologické rozmanitosti, obnovitelných energií a inovace. Jinou možností je jejich zaměření zúžit pouze na změnu klimatu a životní prostředí.

 

Diskuse o výběru z daných možností nyní probíhají a k navrhovým přístupům k řešení se budou konat další veřejné konzultace. Na základě jejich výsledků a posouzení dopadů té které alternativy budou vytvořeny návrhy právních předpisů, které budou předloženy v roce 2011. Tyto návrhy by poté vešly v platnost v roce 2014.

 

Video záznam s projevem komisaře Ciolose o efektivnější SZP

 

Další informace o budoucí podobě SZP

 

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 22.11.2010. Poslední aktualizace: 22.11.2010 17:43
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno