Čeští studenti mají obavu studovat v zahraničí kvůli jazykové bariéře či odloučení od rodiny a přátel


Vytištěno 1.12.2020 01:06 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=11&rok=2012&nav03=20927

Podle ankety, kterou realizovala informační síť EUROPE DIRECT, polovina českých studentů vysokých škol neplánuje studium v zahraničí.

Jako hlavní důvody uvedli nedostatek finančních prostředků, které zahraniční pobyt vyžaduje, a obecně nezájem o studium mimo ČR. Naopak zastánci výjezdů do ciziny pozitivně hodnotí možnost zdokonalit se v cizím jazyce, poznat novou zemi či seznámit se s novými lidmi.

Anketa odhalila, že 52 % studentů českých vysokých škol neplánuje vyjet alespoň na půl rok na zahraniční univerzitu, přičemž až 30 % dotázaných se o tuto možnost nezajímá vůbec. Jako hlavní důvody, proč je výjezd neláká, studenti uváděli - nedostatek financí (32 %) a náročné výběrové řízení, které je nutno před pobytem absolvovat (26 %). Až čtvrtina žen uvedla, že je tento druh pobytů nezajímá.

Podle většiny studentů je největší výhodou studia v zahraničí příležitost naučit se či zdokonalit se v cizím jazyce (72 %), možnost poznat novou zemi (40 %) a seznámit se s novými lidmi (34 %). Nevýhodou je naopak odloučení od rodiny a přátel (52 %). Další nejvíce zmiňovanou překážkou je jazyková bariéra (25 %) a pocit, že přínos neodpovídá investicím (22 %).

 

Celý článek naleznete zde.

 

 

 

Zdroj: Zastoupení EK v ČR.

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 12.11.2012. Poslední aktualizace: 12.11.2012 10:35