Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

CARS 2020: za silný, konkurenceschopný a udržitelný evropský automobilový průmysl

Automobilový průmysl skýtající 12 milionů pracovních míst má pro hospodářský rozkvět a rozvoj zaměstnanosti v Evropě zásadní význam. EU si musí zachovat automobilový průmysl světové úrovně, který bude vyrábět energeticky nejúčinnější a nejbezpečnější vozidla a poskytovat miliony vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Za tímto účelem Evropská komise předložila akční plán CARS 2020 zaměřený na posílení konkurenceschopnosti a udržitelnosti tohoto odvětví do roku 2020.Komise navrhuje masivní inovativní stimul pomocí zefektivnění výzkumu a inovací v rámci iniciativy „Evropská ekologická vozidla". Bude posílena spolupráce s Evropskou investiční bankou, aby se zajistilo financování na podporu inovací a usnadnil se přístup malých a středních podniků k úvěrům. Standardizované dobíjecí rozhraní pro celou EU poskytne právní jistotu potřebnou k usnadnění průlomu v zavádění výroby elektrických automobilů ve velkém měřítku.ilustrační foto

K posílení inovací v automobilovém průmyslu dojde rovněž prostřednictvím rozsáhlého balíčku opatření za účelem snížení emisí CO2, znečišťujících látek a hluku, zvýšení bezpečnosti provozu a rozvoje technologicky vyspělých inteligentních dopravních systémů (ITS).

Současně Komise navrhuje, aby se řešily i bezprostřední problémy v automobilovém odvětví. V reakci na pokles poptávky v rámci evropských automobilových trhů a oznámení o uzavírání závodů svolá Komise v listopadu, před příštím zasedáním Rady ve složení pro konkurenceschopnost, setkání výrobců automobilů se zástupci odborů a ministrů průmyslu, s cílem přezkoumat opatření pro koordinované řešení současné krize. Automobilový průmysl má celoevropský význam, a je mu proto zapotřebí věnovat pozornost na celoevropské úrovni. Tato pozornost by se měla zaměřit zejména na problémy nadměrných kapacit, sociálních a technologických investic, jakož i státní podpory a opatření na straně poptávky. Následně proběhne debata na nejvyšší politické úrovni.

 

Celý článek naleznete zde.

 

Zdroj: Zastoupení EK v ČR.

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 12.11.2012. Poslední aktualizace: 12.11.2012 10:45
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno