Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Ženy v řídících orgánech: Komise navrhuje cíl 40 %

Evropská komise přijala opatření k prolomení „skleněného stropu", který nadále brání talentovaným ženám dosáhnout na nejvyšší funkce v největších evropských společnostech. Komise navrhla právní předpisy, jejichž cílem je dosáhnout 40% zastoupení doposud méně zastoupeného pohlaví mezi nevýkonnými členy řídících orgánů společností kotovaných na burze, s výjimkou malých a středních podniků.

V současnosti dominují v řídících orgánech muži: představují 85% nevýkonných členů řídících orgánů a 91,1% výkonných členů řídících orgánů, zatímco u žen jsou tyto podíly 15 % a 8,9 %. I přes intenzivní veřejnou diskuzi a některé dobrovolné iniciativy na vnitrostátní i evropské úrovni se situace v posledních letech výrazně nezměnila: od roku 2003 se průměrný počet žen v řídících orgánech zvyšoval pouze o 0,6 procentního bodu ročně.

Z tohoto důvodu Komise navrhuje právní předpis EU, díky kterému se rychleji dosáhne vyváženějšího zastoupení mužů a žen v řídících orgánech evropských obchodních společností. Tento návrh společně představili místopředsedkyně Komise Viviane Redingová (spravedlnost, základní práva a občanství), místopředseda Antonio Tajani (průmysl a podnikání), místopředseda Joaquín Almunia (hospodářská soutěž), místopředseda Olli Rehn (hospodářské a měnové záležitosti), komisař Michel Barnier (vnitřní trh a služby) a komisař László Andor (zaměstnanost a sociální věci).

Komise reaguje na výzvy Evropského parlamentu, který drtivou většinou opakovaně volal po legislativě upravující rovnost žen a mužů ve vedení podniků, konkrétně ve svých usneseních ze 6. července 2011 a 13. března 2012.

Navrhovaná směrnice stanoví cíl 40% zastoupení doposud méně zastoupeného pohlaví mezi nevýkonnými členy řídících orgánů společností kotovaných na burze. Společnosti, které mají nižší podíl (méně než 40 %) méně zastoupeného pohlaví mezi nevýkonnými členy řídících orgánů, budou muset provádět jmenování pracovníků na uvedené pozice na základěkomparativní analýzy kvalifikací každého z kandidátů při uplatnění jasných, genderově neutrálních a jednoznačných kritérií. V případě stejné kvalifikace bude dána přednost kandidátu méně zastoupeného pohlaví. Tento cíl (dosáhnout 40% zastoupení doposud méně zastoupeného pohlaví mezi nevýkonnými členy řídících orgánů) by měl být splněn do roku 2020, zatímco státní podniky (tj. ty, u kterých vykonávají rozhodující vliv veřejné orgány) na to budou mít o dva roky méně, tj. do roku 2018. Předpokládá se, že návrh se bude týkat asi 5 000 kotovaných obchodních společností v Evropské unii. Nevztahuje se na malé a střední podniky (s méně než 250 zaměstnanci a ročním celosvětovým obratem nepřesahujícím 50 milionů EUR) a na nekotované obchodní společnosti.

José Manuel Barroso, předseda Evropské komise k tomu uvedl: „Tímto návrhem dnes Komise odpovídá na silnou výzvu Evropského parlamentu, aby EU udělala něco pro vyrovnanější zastoupení pohlaví v řídících orgánech. Dnes žádáme velké kotované obchodní společnosti v celé Evropě, aby ukázaly, že to myslí vážně s rovností mužů a žen při rozhodování o ekonomických otázkách. Na můj podnět Komise výrazně posílila zastoupení komisařek mezi svými členy, a ženy tak tvoří jednu třetinu komisařů.

 

Celý článek naleznete zde.

 

Zdroj: Zastoupení EK v ČR.

 

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 19.11.2012. Poslední aktualizace: 19.11.2012 10:33
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno