Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Nová pravidla na ochranu obětí vstupují v platnost

ilustrační foto

 

Nový evropský právní předpis, který posílí práva asi 75 milionů osob, jež jsou ročně v Evropské unii obětmi trestné činnosti, vyjde zítra v Úředním věstníku - sbírce zákonů EU. Směrnici o právech obětí přijala 4. října Rada ministrů (IP/12/1066) poté, co ji drtivou většinou schválil 12. září Evropský parlament (MEMO/12/659). Směrnice stanoví shodná minimální práva obětí stejná pro celou EU (viz IP/11/585). Členské státy mají transponovat směrnici do tří let.

 

„Pro občany je dobrou zprávou, že nový právní předpis, který zaručuje práva všem obětem trestných činů v EU, vyjde v evropském věstníku," uvedla Viviane Redingová, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka EU pro spravedlnost. „Očekávám, že členské státy transponují tuto směrnici jako prioritu v zájmu vyřešení potřeb milionů Evropanů a jejich rodin, kteří jsou každý rok zasaženi trestnou činností. Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám pomohli uvést tuto novou směrnici v život, mimo jiné za důraznou a aktivní podporu poslancům Evropského parlamentu, ministrům spravedlnosti EU a Maggie Hughesové, jejíž syn byl napaden na dovolené a která neúnavně bojuje za práva obětí. Nyní je řada na soudech členských států, které musí zajistit dodržování těchto nových práv v praxi. Vyzývám proto členské státy, aby rychle uvedly svou legislativu do souladu s novou směrnicí EU, tak aby se se všemi oběťmi zacházelo s respektem, byly řádně informovány a byla jim poskytována správná pomoc."

 

Souvislosti

Směrnici EU o minimálních normách na ochranu obětí předložila Komise v květnu 2011 (IP/11/585 a MEMO/11/310). Směrnice bude zítra zveřejněna v Úředním věstníku na základě přijetí Radou EU (IP/12/1066) a plenárního hlasování Evropského parlamentu (MEMO/12/659). Evropský parlament a Rada ministrů dosáhly v červnu dohody po intenzivním jednání zprostředkovaném Evropskou komisí.

Nová směrnice EU o minimálních normách na ochranu obětí zajistí, že ve všech 27 státech EU:

  • se oběti setkají s respektem a policie, žalobci a soudci budou vyškoleni, aby s nimi uměli správně jednat,

  • oběti budou srozumitelným způsobem informovány o svých právech a svém případu,

  • se v každém členském státě obětem dostane podpory,

  • se oběti budou moci na vlastní přání zúčastnit řízení a bude jim poskytnuta pomoc, aby mohly sledovat soudní proces,

  • budou určeny kategorie zvláště zranitelných obětí - jako jsou např. děti, oběti znásilnění nebo osoby se zdravotním postižením - a těm bude poskytnuta odpovídající ochrana,

  • v průběhu policejního vyšetřování a soudního řízení budou oběti chráněny.

Další informace

 

Evropská komise - práva obětí:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

 

http://ec.europa.eu/reding

 

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 26.11.2012. Poslední aktualizace: 26.11.2012 11:21
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno