Informace pro občany


Vytištěno 2.10.2022 11:22 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=11&rok=2012

Druhá zpráva Komise o stavu schengenského prostoru

29.11.2012
  Schengenský prostor volného pohybu umožňuje cestovat bez jakýchkoli kontrol na vnitřních...

Nová pravidla na ochranu obětí vstupují v platnost

26.11.2012
  Nový evropský právní předpis, který posílí práva asi 75 milionů osob, jež jsou ročně...

Ženy v řídících orgánech: Komise navrhuje cíl 40 %

19.11.2012
Evropská komise přijala opatření k prolomení „skleněného stropu", který nadále brání talentovaným...

Čeští studenti mají obavu studovat v zahraničí kvůli jazykové bariéře či odloučení od rodiny a přátel

12.11.2012
Podle ankety, kterou realizovala informační síť EUROPE DIRECT, polovina českých studentů vysokých...

Rozpočet EU na rok 2013: jednání ještě nekončí

26.11.2012
Rada byla nucena konstatovat, že zatím nebylo možné dosáhnout s Evropským parlamentem dohody...

Spuštěn nový portál „Páry v Evropě“

19.11.2012
Nový portál „Páry v Evropě" o majetkových režimech manželů a registrovaných partnerů byl představen...

CARS 2020: za silný, konkurenceschopný a udržitelný evropský automobilový průmysl

12.11.2012
Automobilový průmysl skýtající 12 milionů pracovních míst má pro hospodářský rozkvět a rozvoj...

Komise předkládá návrh nového Fondu evropské pomoci nejchudším osobám

05.11.2012
  Evropská komise navrhla zřízení fondu, který má poskytovat pomoc nejchudším osobám v EU.Fond...

Zobrazeno 11/2012
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 30.5.2007. Poslední aktualizace: 7.11.2015 13:10