Směrnice o právech pacientů


Vytištěno 1.12.2020 00:35 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=11&rok=2013&nav03=10000280

 

Prohlášení komisaře pro zdraví Tonio Borga o vstupu směrnice o právech pacientů v oblasti přeshraniční zdravotní péče v platnost

 

„Dnes je významný den pro pacienty v celé Evropské unii. Ode dneška zajišťuje občanům platný právní předpis EU právo odcestovat do jiné země EU za účelem léčení a získat za toto léčení náhradu nákladů. V této chvíli by do vnitrostátních právních předpisů všech zemí EU již měla být provedena směrnice o právech pacientů v oblasti přeshraniční zdravotní péče, která byla přijata před 30 měsíci."

 

Pacientům tato směrnice zajišťuje zlepšení jejich postavení, Evropská komisetedy větší nabídku zdravotní péče, více informací a snazší přeshraniční uznávání lékařských předpisů. Tato směrnice je také přínosem pro evropské systémy zdravotní péče, jelikož se díky ní zlepší spolupráce mezi členskými státy v oblasti interoperabilních nástrojů elektronického zdravotnictví, hodnocení zdravotnických technologií a sdílení vzácných odborných poznatků.

 

Aby pacienti mohli využívat práv vyplývajících z tohoto předpisu EU, je nutné tento právní předpis řádně provést a prosazovat. Komise členským státům poskytovala během lhůty pro provedení do vnitrostátních předpisů značnou podporu. Nyní vyzývám všechny členské státy, aby dostály svým závazkům a plně tuto směrnici provedly. Komise bude provádění pečlivě sledovat, poskytovat další pomoc a v případě potřeby podnikne vhodné kroky.“

 

Více informací o právech pacientů v oblasti přeshraniční zdravotní péče naleznete zde: MEMO/13/918


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 4.11.2013. Poslední aktualizace: 4.11.2013 12:09