Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Pracovní program Komise na rok 2014

Evropská komise

Komise se chce v roce 2014 zaměřit především na hospodářský růst, zvýšení zaměstnanosti a realizaci stávajících návrhů.

 

Příští rok představí Komise celkem 29 iniciativ, přičemž většina z nich se bude týkat revize existujících předpisů EU. Kromě toho se zaměří na modernizaci politik v řadě oblastí, jako je poskytování státní pomoci, průmyslová politika a dokončení jednotného trhu.

Prioritou však zůstává hospodářský růst a zaměstnanost – zvláštní pozornost se bude věnovat snižování nezaměstnanosti mladých a zajištění snazšího přístupu k úvěrům. Mezi hlavní body agendy Komise v příštím roce patří:

 

  • dokončení bankovní unie Deutsch (de) English (en) français (fr) a snaha o vytvoření skutečnéhospodářské a měnové unie
  • opatření ke zvýšení investic, vytváření pracovních míst, podpora sociálního začleňování a snižování nezaměstnanosti mladýchprostřednictvím programu záruka pro mladé
  • zvyšování konkurenceschopnosti prostřednictvím plně integrovanéhojednotného trhu Deutsch (de) English (en) français (fr) , do něhož spadají telekomunikační služby, energetika a doprava, jakož i prosazování širokého užívání digitálních služeb v zájmu modernizace státní správy
  • propojení Evropy – na základě iniciativ v oblastech železniční dopravy, správy letišť, řízení letecké dopravy, správy přístavů vzniknou nové příležitosti a dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti
  • ochrana občanů EU – podpora spolupráce členských zemí a účinnější uplatňování pravidel EU za účelem boje proti trestné činnosti, korupci, terorismu a v zájmu dodržování základních práv
  • řešení globálních otázek prostřednictvím spolupráce se sousedními zeměmi a jinými strategickými partnery, jakož i posilování vedoucí role EU coby poskytovatele rozvojové pomoci.

 

V příštím roce budou rovněž předloženy nové předpisy upravující přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech, reformu evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), řízení krizových situací v případě finančních institucí (tedy nikoli bank) a v neposlední řadě předpisy týkající se politiky EU pro nakládání s odpady.

 

Na začátku roku 2014 se bude největší důraz klást na finalizaci několika stávajících návrhů, a to ještě před volbami do Evropského parlamentu. Komise bude rovněž spolupracovat s vládami členských států na praktické realizaci několika nových pravidel, která již byla odsouhlasena na úrovni EU.

Pracovní program Komise na rok 2014 pdf - 85 KB [85 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 

 

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 7.11.2013. Poslední aktualizace: 7.11.2013 10:49
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno