Pracovní program Komise na rok 2014


Vytištěno 1.12.2020 00:21 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=11&rok=2013&nav03=10000284

Evropská komise

Komise se chce v roce 2014 zaměřit především na hospodářský růst, zvýšení zaměstnanosti a realizaci stávajících návrhů.

 

Příští rok představí Komise celkem 29 iniciativ, přičemž většina z nich se bude týkat revize existujících předpisů EU. Kromě toho se zaměří na modernizaci politik v řadě oblastí, jako je poskytování státní pomoci, průmyslová politika a dokončení jednotného trhu.

Prioritou však zůstává hospodářský růst a zaměstnanost – zvláštní pozornost se bude věnovat snižování nezaměstnanosti mladých a zajištění snazšího přístupu k úvěrům. Mezi hlavní body agendy Komise v příštím roce patří:

 

 

V příštím roce budou rovněž předloženy nové předpisy upravující přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech, reformu evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), řízení krizových situací v případě finančních institucí (tedy nikoli bank) a v neposlední řadě předpisy týkající se politiky EU pro nakládání s odpady.

 

Na začátku roku 2014 se bude největší důraz klást na finalizaci několika stávajících návrhů, a to ještě před volbami do Evropského parlamentu. Komise bude rovněž spolupracovat s vládami členských států na praktické realizaci několika nových pravidel, která již byla odsouhlasena na úrovni EU.

Pracovní program Komise na rok 2014 pdf - 85 KB [85 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 

 

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 7.11.2013. Poslední aktualizace: 7.11.2013 10:49