EU a její nejbližší sousedé


Vytištěno 1.12.2020 01:02 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=11&rok=2013&nav03=10000293

 

 Dobré vztahy se sousedy založené na společných zájmech a sdílených hodnotách jsou důležité. Evropská unie nabízí svým sousedům privilegovaný vztah výměnou za ekonomické a politické reformy a zavázání se k hodnotám jako jsou demokracie a lidská práva. Podívejte se, kterých 16 zemí se v současné době evropská politika sousedství týká.

 

Hospodářská a finanční krize by neměla vyústit v menší angažovanost Unie v jejím sousedství, a EU by měla hodnotit a oceňovat pokrok v reformách u svých sousedů na individuální bázi, případ od případu, řekl Evropský parlament ve svém usnesení z 23. října.

 

Poslanci také zdůraznili, že respektování základů demokracie je hranicí, kterou by sousední země neměly překračovat, aniž by to pro ně nemělo vážné důsledky. EU by podle Parlamentu měla zaměřit svou podporu v těchto zemích na rozvoj demokratických institucí, demokratických politických stran a občanské společnosti.

 

 

Evropská politika sousedství v kostce

 

Evropská politika sousedství byla zahájena v roce 2003 a měla prohloubit vztahy se 16 sousedními zeměmi. Uskutečňuje se především na bilaterální bázi prostřednictvím tzv. akčních plánů, ve kterým jsou stanoveny programy reforem. V současnosti jich je přijato 12.

 

Výměnou za provádění požadovaných reforem nabízí Evropská unie finanční prostředky (pro léta 2014-2020 je vyhrazeno 18,2 miliardy eur), obchodní možnosti, snazší cestování a technickou podporu.

 

Jednou ročně posuzuje EU pokrok směrem k dohodnutým cílům, jimiž jsou řádná správa věcí veřejných, ekonomické a sociální reformy, právní stát a dodržování lidských práv.

 

Revize v roce 2011 posílila zásadu podmíněnosti, tedy “více finančních prostředků za více reforem”.


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 11.11.2013. Poslední aktualizace: 11.11.2013 14:57