Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Tvůrčí Evropa upozorňuje na dvojí funkci kultury

 

 

 

Evropská kulturní rozmanitost je důvodem, proč je každá ze zemí EU tak unikátní. Program „Tvůrčí Evropa“ pro léta 2014-2020 si klade za cíl tuto rozmanitost chránit a chce také posílit konkurenceschopnost odvětví kultury.

 

Návrh 5. listopadu podpořil Výbor pro kulturu a vzdělávání, a příští týden o něm bude rozhodovat plénum Evropského parlamentu. Zpravodajka pro „Tvůrčí Evropu“, italská sociální demokratka Silvia Costa nám o novém programu řekla víc.

 

 

 

 

Proč potřebujeme „Tvůrčí Evropu” a jaké hlavní problémy chce tento program řešit?

 

Kultura je důležitá pro Evropu i pro evropskou politiku. Na jedné straně představuje ekonomický sektor, který pokrývá až 7 % evropského HDP. Na druhé straně je tu evropské kulturní dědictví, hmotné i nehmotné.

 

Evropskému parlamentu se navzdory škrtům vlád členských zemí v celkovém rozpočtu EU podařilo zvýšit finanční prostředky pro kulturní a tvůrčí odvětví.

 

Programem „Tvůrčí Evropa“ jsme se snažili odpovědět na hlavní výzvy, kterým oblast kultury čelí. Jsou to přístup k úvěrům, globalizace, digitalizace a fragmentace trhu.

 

 

Jaké změny přinese „Tvůrčí Evropa“ ve srovnání se současnými programy Kultura, MEDIA a MEDIA Mundus?

 

„Tvůrčí Evropa“ stávající programy MEDIA, MEDIA Mundus a Kultura sjednotí ve společném rámci a poskytne lépe strukturovaný finanční nástroj. Každý program bude mít ale i nadále své vlastní cíle a hodnotící kritéria.

 

Program „Tvůrčí Evropa“ upozorňuje na dvojí funkci kultury – na funkci komerční a na roli uchovatelky našeho dědictví.

 

 

 

Jak „Tvůrčí Evropa“ pomůže malým a středním podnikům v oblasti přístupu k financím?

 

„Tvůrčí Evropa“ přináší důležitou změnu: nástroj záruk pro kulturní a tvůrčí odvětví, který usnadní přístup k půjčkám pro mikro, malé a střední podniky v kulturním a tvůrčím odvětví.

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 25.11.2013. Poslední aktualizace: 25.11.2013 10:56
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno