Tvůrčí Evropa upozorňuje na dvojí funkci kultury


Vytištěno 1.12.2020 01:08 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=11&rok=2013&nav03=10000310

 

 

 

Evropská kulturní rozmanitost je důvodem, proč je každá ze zemí EU tak unikátní. Program „Tvůrčí Evropa“ pro léta 2014-2020 si klade za cíl tuto rozmanitost chránit a chce také posílit konkurenceschopnost odvětví kultury.

 

Návrh 5. listopadu podpořil Výbor pro kulturu a vzdělávání, a příští týden o něm bude rozhodovat plénum Evropského parlamentu. Zpravodajka pro „Tvůrčí Evropu“, italská sociální demokratka Silvia Costa nám o novém programu řekla víc.

 

 

 

 

Proč potřebujeme „Tvůrčí Evropu” a jaké hlavní problémy chce tento program řešit?

 

Kultura je důležitá pro Evropu i pro evropskou politiku. Na jedné straně představuje ekonomický sektor, který pokrývá až 7 % evropského HDP. Na druhé straně je tu evropské kulturní dědictví, hmotné i nehmotné.

 

Evropskému parlamentu se navzdory škrtům vlád členských zemí v celkovém rozpočtu EU podařilo zvýšit finanční prostředky pro kulturní a tvůrčí odvětví.

 

Programem „Tvůrčí Evropa“ jsme se snažili odpovědět na hlavní výzvy, kterým oblast kultury čelí. Jsou to přístup k úvěrům, globalizace, digitalizace a fragmentace trhu.

 

 

Jaké změny přinese „Tvůrčí Evropa“ ve srovnání se současnými programy Kultura, MEDIA a MEDIA Mundus?

 

„Tvůrčí Evropa“ stávající programy MEDIA, MEDIA Mundus a Kultura sjednotí ve společném rámci a poskytne lépe strukturovaný finanční nástroj. Každý program bude mít ale i nadále své vlastní cíle a hodnotící kritéria.

 

Program „Tvůrčí Evropa“ upozorňuje na dvojí funkci kultury – na funkci komerční a na roli uchovatelky našeho dědictví.

 

 

 

Jak „Tvůrčí Evropa“ pomůže malým a středním podnikům v oblasti přístupu k financím?

 

„Tvůrčí Evropa“ přináší důležitou změnu: nástroj záruk pro kulturní a tvůrčí odvětví, který usnadní přístup k půjčkám pro mikro, malé a střední podniky v kulturním a tvůrčím odvětví.


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 25.11.2013. Poslední aktualizace: 25.11.2013 10:56