Nakupovali jste po internetu a chcete své peníze zpět? Návrh Komise o drobných nárocích jde na pomoc spotřebitelům a malým a středním podnikům


Vytištěno 30.11.2020 21:52 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=11&rok=2013&nav03=10000315

ilustrační foto

 

Koupili jste si 3D televizi s plochou obrazovkou a nepřišla vám? Nebo jste zaplatili zahraničnímu dodavateli a ten vám dodal vadný výrobek? Nemějte obavy, existuje levný způsob, jak vymoci své peníze zpět. Evropská komise dnes navrhla posílení postavení spotřebitelů a podniků, pokud jde o přeshraniční spory o nižší částky. Od roku 2007 EU disponuje postupem, kterým se řeší malé občanskoprávní a obchodní spory způsobem, který není obtěžující:evropské řízení o drobných nárocích. Po šesti letech, během kterých Komise načerpala zkušenosti s fungováním evropského řízení o drobných nárocích, se nyní tento mechanismus stává ještě jednodušším, levnějším a relevantnějším pro spotřebitele i pro podniky.

 

Hlavní změnou, která se dnes navrhuje, je zvýšení stropu pro podání žaloby v rámci tohoto řízení z dnešních 2 000 eur na 10 000 eur. Velmi z toho budou těžit malé podniky, neboť v současnosti se pouze 20 % jejich obchodních pohledávek vejde do limitu 2 000 eur.

 

Žádný z nároků spotřebitelů nebo obchodníků není příliš malý na to, aby nemohl být po právu vymožen,“ řekla místopředsedkyně Komise a komisařka EU pro spravedlnost, Viviane Redingová. „Komise naslouchala spotřebitelům a podnikům a dnes navrhuje pravidla, která z čistě evropského řízení učiní ještě efektivnější a relevantnější nástroj pro každodenní život občanů. V době, kdy Evropská unie čelí velkým ekonomickým výzvám, představuje zlepšení účinnosti soudnictví v EU klíčový faktor pro obnovu růstu a posílení obchodu. Dnes přijímáme opatření, které zjednoduší řízení pro řešení sporů nízké hodnoty na našem jednotném trhu. Spotřebitelé a malé a střední podniky měli při svých přeshraničních nákupech cítit jako doma.“

 

Evropské řízení o drobných nárocích, které bylo přijato v roce 2007 a uplatňuje se od roku 2009, je užitečným nástrojem, který prokázal svůj smysl. Řízení snížilo náklady na soudní vymáhání drobných přeshraničních nároků až o 40 % a zkrátilo dobu trvání sporů ze 2 let a 5 měsíců na průměrnou dobu v délce 5 měsíců. Stále je však prostor pro zlepšení. Zpráva Komise o evropském řízení o drobných nárocích, která byla dnes zveřejněna, uvádí, že horní limit ve výši 2 000 eur pro podání žaloby vylučuje příliš mnoho sporů nízké hodnoty, zejména pak sporů, které vedou malé a střední podniky. Velký počet sporů je rovněž vyloučen v důsledku úzké definice toho, co je to ve skutečnosti „přeshraniční“ spor, což má za následek, že v současnosti se řízení nevztahuje například na automobilovou nehodu v pohraniční oblasti jiného členského státu nebo na smlouvu o pronájmu objektu k rekreaci.

 

Komise proto jedná v zájmu zlepšení použitelnosti postupu tím, že přijala soubor cílených praktických změn způsobu, jakým řízení funguje. Návrh Komise na revizi nařízení o drobných nárocích znamená zejména:

Současný návrh Komise usnadňuje účinný přístup ke spravedlnosti pro spotřebitele a podniky, kteří tak mohou mít větší důvěru ve vnitřní trh a lépe jej využívat. Návrh jako takový plní jedno z konkrétních opatření nastíněných počátkem roku 2012 ve druhé zprávě o občanství EU, jehož cílem je pomáhat občanům lépe využívat svých práv, například při nakupování přes hranice. Potřebu jednat v této oblasti již zdůraznil i evropský program pro spotřebitele (IP/12/491).

 

Vylepšené evropské řízení o drobných nárocích reaguje na skutečné problémy evropských občanů : například v nedávném průzkumu Eurobarometr  třetina respondentů uvedla, že by uvažovala o podání žaloby v případě, že by bylo možné tak učinit pouze písemně, aniž by bylo nutné se fyzicky dostavit k soudu. Vylepšené řízení také řeší problémy podniků: veřejná konzultace a průzkum Eurobarometr ukázaly, že 45 % podniků se neobrací na soud, protože náklady soudního řízení jsou vesměs nepřiměřené hodnotě nároku. Návrh v neposlední řadě rovněž reaguje na výzvu k jednání, kterou učinil Evropský parlament. Ten požadoval, aby bylo zajištěno, že spotřebitelé a podniky budou řízení o drobných nárocích více využívat.

 

Souvislosti

Evropské řízení o drobných nárocích (nařízení (ES) č. 861/2007) bylo zavedeno s cílem zlepšit přístup k právní ochraně díky zjednodušenému řešení přeshraničních sporů v občanskoprávních a obchodních záležitostech a díky snížení nákladů. Bylo vytvořeno především proto, aby pomáhalo spotřebitelům domáhat se svých práv a zlepšit přístup k právní ochraně v přeshraničních případech. Tento mechanismus vstoupil poprvé v platnost dne 1. ledna 2009.

V rámci stávajícího řízení jsou „drobné nároky“ definovány jako případy týkající se částek do 2 000 eur, kromě úroků, výdajů a jiných plateb (v okamžiku, kdy formulář žaloby obdrží příslušný soud). Rozsudek je vynesen v zemi bydliště spotřebitele, nebo v zemi žalované společnosti, pokud si tak přeje spotřebitel. Procesní práva obou stran jsou zachována a rozsudek je po vynesení přímo vymahatelný ve státě, kde má bydliště nebo sídlo strana, která spor prohrála, a také v jakékoli jiné zemi EU. Řízení probíhá převážně písemně za použití předem stanovených formulářů. Zastupování právníkem se nevyžaduje.

Od března do června 2013 probíhala veřejná konzultace týkající se evropského řízení o drobných nárocích (IP/13/240).

 

Případ úspěšného výsledku řízení o drobných nárocích

 

Příklad týkající se spotřebitele: Jeden rakouský lyžař si na německé internetové stránce objednal lyžařské vybavení. Bankovním převodem předem zaplatil 1 800 eur. Obchodník zboží nikdy nedodal a ani nevrátil zaplacenou částku. Spotřebitel tedy zahájil evropské řízení o drobných nárocích. Příslušný rakouský soud v Linci vydal rozsudek ve prospěch spotřebitele, který vykonaly německé orgány v Charlottenburgu. Spotřebitel poté zaplacený obnos získal zpět.

 

Příklad týkající se malého a středního podniku: Prodejce kosmetiky v Portugalsku prováděl renovaci svého obchodu a od španělského výrobce si objednal obkladové dlaždice za 8 000 eur. Po dodání zaplatil tento podnikatel fakturu, ale po zahájení prací vyšlo najevo, že zhruba polovina dodaných dlaždic je vypouklá, a tudíž nepoužitelná.

Portugalský maloobchodník požádal o výměnu dlaždic, ale španělská společnost to odmítla a rovněž nechtěla vrátit peníze. Portugalský maloobchodník podal u svého místně příslušného soudu (místo provedení zakázky bylo v Portugalsku) žalobu v rámci řízení o drobných nárocích, k podání připojil fakturu a žádal kompenzaci ve výši 3 000 eur. Soud předal žalobu španělské společnosti, která vznesla námitku s tím, že dlaždice mají dobrou kvalitu. Soud požádal o znalecký posudek, který potvrdil, že dlaždice mají špatnou kvalitu.

 

Soud rozhodl, že tyto důkazy jsou odpovídající a dostatečné a španělské společnosti uložil zaplatit náhradu ve výši 3 000 eur plus náklady.

 

Další informace

 

Viz MEMO/13/1007

 

Press pack

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/131119_en.htm

Evropská komise – řízení o drobných nárocích
http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/small_claims

Portál e-Justice – formuláře týkající se drobných nároků
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-cs.do

Zpráva sítě evropských spotřebitelských center 
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Průzkum Eurobarometru týkající se řízení o drobných nárocích:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_395_sum_en.pdf 

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Komise Redingová na Twitteru: @VivianeRedingEU

 

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva  (+32 22991382)

Natasha Bertaud  (+32 22967456)

 

 

Příloha: Infografika: Jak funguje evropské řízení o drobných nárocích


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 27.11.2013. Poslední aktualizace: 27.11.2013 14:36