Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Pracovní plán Komise na rok 2016 - zaměřit se na priority, u nichž občané očekávají řešení na úrovni EU

27/10/2015

Pracovní program Komise na rok 2016 předkládá seznam 23 klíčových iniciativ v 10 politických prioritách, 20 projednávaných návrhů, které hodlá stáhnout nebo pozměnit, a 40 opatření programu REFIT spočívajících v přezkoumání kvality stávající legislativy EU.

 

Evropská komise každoročně skrze svůj pracovní program informuje o tom, jak bude konkrétně postupovat při naplňování svých politických priorit.

 

Komise se v plánu soustředí na významná témata a zároveň na výzvy, u nichž evropští občané očekávají řešení na úrovni EU. Program rovněž navazuje na konstruktivní dialog s Evropským parlamentem a Radou.Jedná se již o druhý pracovní program, který předkládá Junckerova Komise, jež se ujala úřadu dne 1. listopadu 2014. Souhrn výsledků práce Junckerovy Komise za uplynulý první rok naleznete zde.

V roce 2015 byly vybrány takové iniciativy, které vyžadovaly neodkladnou akci ze strany Komise. „Seznam úkolů“ je nyní aktualizován pro potřeby roku 2016, tzn. určuje, co Komise uskuteční příští rok na základě práce vykonané v roce 2015.

Pracovní program Komise na rok 2016 předkládá seznam 23 klíčových iniciativ  v 10 politických prioritách20 projednávaných návrhů,  které hodlá stáhnout nebo pozměnit, a 40 opatření programu REFIT spočívajících vpřezkoumání kvality stávající legislativy EU.

Komise se zaměřuje ve svém plánu na důležitá témata. Místopředseda Komise Frans Timmermans k tomu prohlásil: „Teď není čas pro běžnou agendu. Občané budou Unii posuzovat podle toho, zda v situaci, kdy naše společnost čelí velkým problémům, dokáže EU přinášet konkrétní výsledky.“

Nové iniciativy Komise v roce 2016 zahrnují:

  • iniciativy pro lepší řízení migrace a návrhy ohledně správy hranic,

  • provádění digitálního jednotného trhu, opatření navazující na strategii pro jednotný trhkosmickou strategii pro Evropu a akční plán evropské obrany,

  • oběhové hospodářství, další kroky pro udržitelnou evropskou budoucnost a právní předpisy k provedení energetické unie,

  • agendu pro nové dovednosti pro Evropu, program pro pracující rodiče a pilíř sociálních práv, jakožto součást prohloubení hospodářské a měnové unie,

  • balíček v oblasti daně z příjmuprávnických osob a akční plán pro DPH.

Co je to REFIT?

 

REFIT je zkratka programu pro účelnost a účinnost právních předpisů EU, jehož cílem je přezkoumat stávající legislativu EU. Záměrem je, aby soubor právních předpisů EU zbytečně nenarůstal a aby byl funkční.

Jedná se např. o zjednodušení pravidel pro poskytování finančních prostředků EU nebo s přezkoumáním legislativy v oblasti zdanění a energetiky, což je i součástí plánu pro rok 2016.

Další informace:

 

Tisková zpráva (v češtině)

Otázky a odpovědi k pracovnímu programu Komise na rok 2016 (v češtině)

Příloha 1 – Klíčové iniciativy 

Příloha 2 – Nová opatření programu REFIT 

Příloha 3 – Priority pro spolutvůrce právních předpisů 

Příloha 4 – Zamýšlená stažení návrhů a změny právních předpisů 

Příloha 5 – Seznam předpisů ke zrušení 

Příloha 6 – Právní předpisy, které vstoupí v platnost v roce 2016 

Pokrok v plnění deseti priorit Evropské komise  (v češtině)
Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR


Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 4.11.2015. Poslední aktualizace: 4.11.2015 07:59
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno