Komise vita podpis Lisabonske smlouvy a vyzyva k jeji rychle ratifikaci


Vytištěno 23.9.2020 04:47 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=12&rok=2007&nav03=11420

 Lisbon Informal Summit 18-19/10/2007

27 členských států učinilo důležitý krok v procesu evropské integrace, když dnes podepsalo Lisabonskou smlouvu. Podpis této nové smlouvy, která Unii umožní reagovat na výzvy 21. století, symbolizuje začátek nové fáze. Komise je přesvědčena o tom, že nová smlouva občanům přinese významné další výhody a vyřeší institucionální diskusi o dohledné budoucnosti. V souladu s dvojím přístupem Barrosovy Komise umožní, aby byl větší důraz kladen na otázky, které jsou pro občany zvláště důležité, jako vytváření pracovních míst a růstu, energetika, změna klimatu a migrace. Komise vyzývá členské státy, aby smlouvu ratifikovaly včas, a umožnily tak její vstup v platnost dnem 1. ledna 2009.Komise dnes spustila internetové stránky, které srozumitelně a přehledně vysvětlují politické inovace a institucionální reformy obsažené v nové smlouvě.

 

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso řekl: „Tato smlouva je předělem v historii evropské integrace. Lisabonská smlouva staví do středu evropského projektu občany. Po dlouhých šesti letech jednání můžeme upustit od institucionálních otázek a soustředit veškerou energii na dosahování konkrétních výsledků pro naše občany. Vyzývám členské státy, aby dostály svým závazkům a snažily se smlouvu ratifikovat co nejdříve, a umožnily tak její vstup v platnost dnem 1. ledna 2009."

 

„Tato nová smlouva je dobrá pro evropské občany," řekla místopředsedkyně Komise Margot Wallströmová odpovědná za vztahy s institucemi a komunikační strategii.„Zvýší efektivitu Unie a umožní jí v mezinárodních věcech promlouvat jednotným hlasem. Lidé budou mít větší vliv na evropské politiky, jelikož dojde k posílení pravomocí jejich přímo volených zástupců v Evropském parlamentu a také k posílení úlohy národních parlamentů. Nová „občanská iniciativa" umožní milionům občanů žádat Komisi o předkládání návrhů. Větší míra demokracie je pro Unii založenou na souhlasu občanů naprosto rozhodující a pomůže obnovit důvěru v evropský integrační proces."

 

Celý článek si můžete přečíst zde.

 

Zdroj: Europa press release


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 13.12.2007. Poslední aktualizace: 13.12.2007 18:53