Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Nové výzvy v rámci ROP Jihovýchod

 

17.12. 2007

 

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 17. prosince 2007 vyhlásil výzvy k předkládání projektů pro následující oblasti podpory:

 

 

Prioritní osa 

 

 Oblast podpory

 Termín příjímání žádostí
Prioritní osa 1
Dostupnost dopravy
  1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy  jednokolová výzva do 29. 2. 2008
   1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu jednokolová výzva do 29. 2. 2008 
 Prioritní osa 2
Rozvoj udržitelného cestovního ruchu
 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch  jednokolová výzva do 29. 2. 2008
   2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu  

jednokolová výzva do 29. 2. 2008

 Prioritní osa 3
Udržitelný rozvoj města a venkovských sídel
 3.2 Rozvoj regionálních středisek  jednokolová výzva do 31. 3. 2008
   3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel  jednokolová výzva do 31. 3. 2008
   3.4 Veřejné služby regionálního významu  jednokolová výzva do 29. 2. 2008

 

V září 2007 byly rovněž vyhlášeny výzvy v rámci v oblasti podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktura v regionu (prioritní osa 1 - Dostupnost dopravy) a 4.1. Aktivity spojené s realizací a řízením ROP a 4.2. Podpora absorbční kapacity (prioritní osa 4 - Technická pomoc). Projekty v rámci těchto výzev jsou přijímány od 17.9. 2007 do ukončení výzvy rozhodnutím Výbrou Regionální rady nebo do vyčerpání finanční alokace, maximálně do 31.12. 2013.

 

Prováděcí dokument, Příručky pro žadatele, Pravidla pro publicitu nebo elektronickou žádost o dotaci v systému BENEFIT7 naleznete na stránkách http://www.jihovychod.cz/.

 

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 17.12.2007. Poslední aktualizace: 17.12.2007 17:11
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno