Evropská komise vyhlásila další kolo stáží


Vytištěno 22.10.2020 23:25 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=12&rok=2009&nav03=15790

 

Od 1. prosince 2009 je možné podávat přihlášky na stáže do Evropské komise. Jako každý rok i letos si mohou tisíce mladých lidí z členských zemí EU zažádat o pětiměsíční stáž nejen v Bruselu.

 

 

Druh práce:

Práce v evropských institucích je často velmi rozmanitá. Obvykle záleží na vybraném generálním ředitelství a oblasti, kterou pokrývá. Stážisté mají často na starost administrativní podporu úřadu, monitoring tisku, zapisování konferencí a vyhodnocování projektů, různé rešerše a analýzu informací. Součástí stáže bývá i několikadenní úvodní konference spojená s řadou přednášek a návštěvou institucí.

Finanční podmínky:

Výše finanční odměny se pohybuje okolo tisíce eur měsíčně. 

Podmínky pro podání přihlášky:

- Stáže v Evropské komisi se uskutečňují zejména v Bruselu či Lucemburku, je ale možné přihlásit se i na zastoupení Evropské komise v jednotlivých členských státech EU.

- Žadatel v přihlášce uvede preferované generální ředitelství podle svého zaměření a vyplní detailní údaje o svém vzdělání, předchozích zkušenostech a jazykových dovednostech.

- Podmínkou účasti je alespoň bakalářský diplom, znalost dvou oficiálních jazyků EU a zároveň dobrá znalost angličtiny, němčiny či francouzštiny. Na každý turnus se přihlásí okolo šesti až sedmi tisíc zájemců.

- Po úspěšném přijetí přihlášky je zájemce zařazen do databáze Blue Book, ze které vybírají jednotlivá generální ředitelství své kandidáty.

- Nakonec stáž v Evropské komisi získá pokaždé až šest set zájemců.

 

 

Výběrové řízení pro zájemce o stáž v Evropské komisi probíhá

od 1. prosince 2009 do 15. února 2010.

 

Stáže potrvají od 1. října 2010 do konce února 2011.

 

 

Více info s odkazy naleznete zde.

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 7.12.2009. Poslední aktualizace: 7.12.2009 16:49