Zveřejnění speciálního Eurobarometru na téma změny klimatu


Vytištěno 22.10.2020 23:41 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=12&rok=2009&nav03=15791

 

Dne 2. prosince 2009 byl zveřejněn speciální Eurobarometr na téma "Postoje Evropanů vůči klimatickým změnám".

 

Výzkum veřejného mínění, speciální Eurobarometr 322, nabízí přehled názorů občanů Evropské unie na téma klimatických změn a porovnává je s výsledky v jednotlivých členských státech.

 

 Eurobarometer - logo

Evropané jsou podle Eurobarometru znepokojeni klimatickými změnami, které probíhají či mohou nastat. Věří také, že boj proti klimatu může pomoci posílit ekonomický růst v EU.

 

Podle výsledků Eurobarometru je problém klimatických změn jedním ze dvou nejvážnějších problémů dnešního světa, hned po chudobě. 63% občanů EU považuje klimatické změny za velmi vážný problém, 24 % za vážný problém a pouze 10% tvrdí, že klimatické změny nejsou vážným problémem.

 

Většina Evropanů dále věří, že tento proces není nezastavitelný (62%).

Občané České republiky vnímají nejvážnější problémy dnešního světa v tomto pořadí: světová ekonomická recese (63%), chudoba (47%), šíření infekčních onemocnění (44%) a klimatické změny spolu s obavami z mezinárodního terorismu (36%).

Přesto v porovnání s minulým Eurobarometrem vzrostly obavy českých občanů o změny klimatu o 3 procentní body.

 

Klimatické změny považuje za velmi vážný problém 58% občanů ČR, za vážný problém 27% a 13% si myslí, že klimatické změny nejsou vážným problémem.

Sběr dat pro průzkum Eurobarometru 322 probíhal v České republice v období od 28. srpna do 10. září 2009.

 

Další informace v angličtině:

Úplné znění speciálního Eurobarometru

Přehled základních informací pro Českou republiku

 

Webové stránky Eurobariometru: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm 

 

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 7.12.2009. Poslední aktualizace: 7.12.2009 16:56