Jsou vaše elektrické vánoční svíčky bezpečné?


Vytištěno 22.10.2020 22:59 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=12&rok=2009&nav03=15794

 

Z testů EU vyplývá, že s používáním mnoha elektrických vánočních svíček je spojeno nebezpečí požáru nebo zasažení elektrickým proudem. Je proto důležité je vypínat, když jdete spát nebo když odcházíte z domu.

 

V průzkumu trhu, který provedla Evropská komise, neobstála třetina testovaných elektrických vánočních svíček. Ukázalo se, že mohou způsobit požár nebo elektrický šok.

 

 

Průzkum proběhl v Německu, Maďarsku, Nizozemsku, Slovinsku a na Slovensku a týkal se téměř 200 výrobků ze všech cenových kategorií.

 

Testované výrobky měly splnit více než 20 požadavků. Často nevyhověly, a mnohé z nich i více než jednomu požadavku.

 

Problémem jsou vodiče s nedostatečným průřezem, nepevné ukotvení kabelů nebo slabá izolace. Přes 40 % testovaných výrobků je čínských. 

V Maďarsku nevyhovělo téměř 96 % výrobků, v Nizozemsku nesplňuje bezpečnostní normy EU 56 %. Průzkum sice proběhl pouze v pěti zemích, je však vysoce pravděpodobné, že se tytéž elektrické vánoční svíčky prodávají i v ostatních státech Unie.

 

Meglena Kunevová, evropská komisařka pro ochranu spotřebitele, považuje výsledky průzkumu za alarmující.

Vyzvala členské státy EU, aby lépe zajistily dodržování bezpečnostních předpisů. Příslušné odvětví (výrobci, prodejci, distributoři a dovozci) by mělo zpřísnit kontroly. Komisařka zdůraznila, že při používání těchto svíček je namístě opatrnost, a spotřebitelům doporučuje:

 

 Článek naleznete zde.

 

 Zdroj: Evropská komise

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 7.12.2009. Poslední aktualizace: 7.12.2009 17:35