Rok 2011 má být zasvěcen podpoře dobrovolných občanských aktivit


Vytištěno 22.10.2020 23:23 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=12&rok=2009&nav03=15800

 

Dobrovolnictví by nemělo nahrazovat placenou práci, ale mělo by i nadále hrát důležitou roli při snaze pomoct lidem na okraji společnosti, aby se mohli integrovat. Dobrovolnictví potřebuje podporu, a tak v usnesení z 26. listopadu europoslanci vyjádřili souhlas s vyhlášením roku 2011 jako "Evropským rokem dobrovolnictví".

 

Mezinárodní den dobrovolnictví se každoročně koná 5. prosince a upozorňuje na velký význam, který hrají neplacené společenské aktivity občanů v denním životě.

 

Evropský parlament

 

Vlády členských zemí zatím navrhují podpořit aktivity na podporu dobrovolnictví v roce 2011 částkou osmi milionů eur z rozpočtu EU, Parlament požaduje navýšení této podpory na deset milionů. Poslanci považují dobrovolnictví jako vhodný způsob pro rozvoj profesních a sociálních schopností. Zároveň podporuje snahu omezení sociálního vyloučení mnoha lidí a čelit dopadům velké nezaměstnanosti. V Parlamentu se tématu ujal italský konzervativní poslanec Mario Scurra, který předložil text o kterém se 26. listopadu hlasovalo.

 

Celou zprávu naleznete zde

 

 

Zdroj: Evropský parlament


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 9.12.2009. Poslední aktualizace: 9.12.2009 18:14