Komise zahajuje online hlasování o novém logu pro biovýrobky EU


Vytištěno 22.10.2020 23:46 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=12&rok=2009&nav03=15807

 

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise vyzývá všechny evropské občany, aby hlasovali v konečné fázi soutěže na logo pro biovýrobky EU.

 

Na internetové adrese http://ec.europa.eu/agriculture/organic/logo/index.htm ,
kde bude možno hlasovat online, budou do 31. ledna k vidění tři finálová loga.

 

Účelem nového loga je posílit ochranu spotřebitele a propagovat ekologické zemědělství. Na rozdíl od současného loga bude vítězné logo povinné pro veškeré balené ekologické produkty, které pocházejí z 27 členských států a splňují normy pro označování.

 

 

Nové logo musí reprezentovat EU jak uvnitř, tak vně jejích hranic. Mělo by být snadno zapamatovatelné a mělo by být snadné uvést je do spojitosti s EU a ekologickým zemědělstvím bez použití jakýchkoli slov nebo písmen.

 

Vypsáním soutěže na logo pro biovýrobky EU, která se konala od dubna do června 2009, zapojila Evropská komise do tohoto obtížného úkolu studenty designu a umění z celé Evropy. Své inovativní návrhy předložilo celkem 3 422 budoucích designérů. Po ukončení soutěže vybrala porota složená z mezinárodně uznávaných odborníků tři finálová loga, a tím soutěž posunula do další fáze.

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 10.12.2009. Poslední aktualizace: 10.12.2009 17:08