EU slíbila 7,2 miliardy eur na pomoc rozvojovým zemím vyrovnat se se změnou klimatu


Vytištěno 22.10.2020 23:50 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=12&rok=2009&nav03=15813

 

Premiéři a prezidenti zemí EU jednali o financování boje proti změně klimatu a o reformě finančního sektoru.

 

Vedoucí představitelé členských států se zavázali věnovat v následujících třech letech celkem 7,2 miliardy eur na pomoc rozvojovým zemím vyrovnat se s globálním oteplováním. Tento závazek by měl přispět k dohodě na probíhající konferenci o změně klimatu v Kodani. Vyjednavači na konferenci OSN v dánském hlavním městě se totiž kromě limitů pro emise skleníkových plynů přou také o to, kdo zaplatí projekty na přizpůsobení se změně klimatu v rozvojovém světě.

 

Dnešní závazek, kterému předcházelo celonoční jednání, stupňuje tlak na další významné průmyslové země, aby slíbily srovnatelné příspěvky. Pomoc by měla financovat ochranu pobřeží, boj proti odlesňování, šlechtění plodin odolných vůči novým podmínkám a přechod z fosilních paliv na nízkouhlíkovou energii.

 

 

 Evropská rada se rovněž dohodla na zřízení tří evropských orgánů pro dohled nad bankami, pojišťovnami a trhy cenných papírů. Tento nový systém, který by měl zabránit další finanční krizi, ještě musí schválit Evropský parlament.

 

Shody bylo dosaženo i ohledně společného přístupu k odměňování ve finančním sektoru a ohledně změn předpisů o povinných bankovních rezervách hotovosti a dalších likvidních aktiv. Cílem je zajistit, aby banky měly dostatečné rezervy pro krizová období, a zabránit nezodpovědnému riskování, jež finanční krizi způsobilo.

 

Evropská rada kromě toho přijala nový program pro oblast spravedlnosti a vnitřních věcí na příštích pět let. Takzvaný Stockholmský program se zaměřuje na posílení spolupráce členských států zejména v oblastech azylové politiky, hraničních kontrol a policejní činnosti. Nahradí stávající Haagský program English , jehož platnost končí nyní v prosinci.

 

Tento první summit po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se dále zabýval plány na stimulaci ekonomiky, situací v Afghánistánu a otázkou íránského jaderného programu.

 

Vedoucí představitelé EU vyjádřili své „hluboké znepokojení" a vyzvali Írán, aby bez odkladu splnil požadavky rezolucí Rady bezpečnosti OSN a Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

 

Závěry Evropské rady

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 15.12.2009. Poslední aktualizace: 15.12.2009 13:44