Komise zahájila konzultaci o nové strategii EU do roku 2020


Vytištěno 22.10.2020 23:35 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=12&rok=2009&nav03=15817

 

Komise vydala dokument k veřejné konzultaci na téma, jak zabezpečit hospodářství EU jasnější budoucnost prostřednictvím strategie EU do roku 2020.

 

Cílem této strategie je dosáhnout ekologičtějšího růstu s důrazem na sociální začlenění. Nová strategie bude stavět na výsledcích Lisabonské strategie a zároveň se poučí z nabytých zkušeností.

Připomínky ke konzultaci mohou být zasílány do 15. ledna.

 

Konzultační dokument nastiňuje vizi, jak se strategie do roku 2020 zaměří na konsolidaci po krizi, aby se předešlo podobné krizi v budoucnosti.

 

 

V dokumentu Komise vytýčila tři tematické cíle:

Připomínky ke konzultaci by měly být zaslány do 15. ledna 2010 a lze je zaslat e-mailem na adres EU2020@ec.europa.eu. Nová Komise pak učiní podrobný návrh určený jarnímu zasedání Evropské rady.

 

Úplné znění konzultačního dokumentu je k dispozici na internetových stránkách http://ec.europa.eu/eu2020.

 

 

Článek zde.

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 17.12.2009. Poslední aktualizace: 17.12.2009 14:33