Pátek 1. ledna 2010: Začíná Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení


Vytištěno 22.10.2020 23:49 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=12&rok=2009&nav03=15829

Rok 2010 bude Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Rok bude probíhat ve všech členských státech Evropské unie a také na Islandu a v Norsku. Celkový rozpočet činí 17 milionů eur (a bude doplněn o finanční prostředky jednotlivých států) a bude financovat celoevropské akce a akce na úrovni jednotlivých států.

 

Události evropského roku jsou pořádány na základě partnerství mezi zeměmi, Evropskou unií, občanskou společností, zejména nevládními organizacemi (NGO), a sociálními partnery. Po celé Evropě proběhne celá řada akcí, např. kampaně na zvyšování povědomí veřejnosti, informační setkání ve školách, kulaté stoly a školení pro sdělovací prostředky a klíčové činitele (decision-makers). Akce a události plánované na evropské úrovni zahrnují dva tematické týdny (focus weeks), soutěž pro novináře, výstavu uměleckých děl a dvě velké konference v lednu a prosinci 2010.

 

Rok bude oficiálně zahájen 21. ledna 2010 v Madridu na konferenci pořádané španělským předsednictvím a Evropskou komisí.

 

Když byla před deseti lety vyhlášena lisabonská strategie, vedoucí představitelé EU se zavázali, že se zásadně zasadí o odstranění chudoby do roku 2010.Od té doby byla podniknuta celá řada kroků (např. za pomoci otevřené metody koordinace), velký počet Evropanů se však s chudobou stále potýká: přibližně 80 milionů lidí žije na pokraji chudoby, včetně 19 milionů dětí. Chudoba a vyloučení ze společnosti negativně ovlivňují nejen životní podmínky jednotlivců, ale také jejich schopnost zastávat určitou roli ve společnosti. Rovněž narušují hospodářský rozvoj.S ohledem na tato fakta EU zdůrazňuje důležitost kolektivní odpovědnosti v boji proti chudobě, včetně odpovědnosti klíčových činitelů a aktérů v soukromém a veřejném sektoru. Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010 chce dát hlas lidem, kteří chudobu pociťují na vlastní kůži.

Další informace:

 

Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=637

 

Bližší informace o reakci EU na sociální rozměr krize:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=736

 

Bližší informace o zaměstnanosti:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=81&langId=en

 

 

Stránky komisaře Špidly:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/spidla/index_en.cfm

 

I-059732 Videoklip: Sedmý kulatý stůl o chudobě a sociálním vyloučení

 

I-056687 Videoklip: Přítrž dětské chudobě v Evropě (plná verze)

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 21.12.2009. Poslední aktualizace: 21.12.2009 18:21