Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Konference OSN o klimatu: EU usiluje o celosvětová opatření

 

Konference OSN věnovaná změně klimatu, která byla zahájena 29. listopadu v mexickém Cancúnu, musí představovat významný krok k vytvoření komplexního a právně závazného rámce pro změnu klimatu na celosvětové úrovni.Evropská unie bude v Cancúnu usilovat o vyjednání vyváženého souboru rozhodnutí, který připraví půdu pro co nejrychlejší vytvoření právně závazného rámce na celosvětové úrovni a povede rovněž k bezodkladným a konkrétním opatřením na ochranu klimatu.EU, která je nejvýznamnějším poskytovatelem pomoci ve světě, předloží v Cancúnu komplexní a transparentní zprávu o svém financování „rychlého startu" na podporu rozvojových zemí.

 

 

Na cestě k celosvětovému rámci pro oblast klimatu po roce 2012 

 

Během konference, která se koná v Cancúnu ve dnech 29. listopadu až 10. prosince, budou pokračovat jednání OSN zaměřená na vypracování globálního režimu pro oblast změny klimatu na období po roce 2012, až skončíplatnost hlavních ustanovení Kjótského protokolu.

Pokud jde o EU, musí být rozhodujícím cílem procesu OSN vytvoření ambiciózního, uceleného a právně závazného globálního rámce pro boj se změnou klimatu, do něhož se zapojí všechny země.Tento rámec by měl vycházet z Kjótského protokolu a Kodaňské dohody, které bylo dosaženo na poslední konferenci OSN o klimatu a kterou podpořilo 140 zemí včetně EU a jejích členských států.Kodaňská dohoda uznává nutnost udržet globální oteplování pod hranicí 2 °C ve srovnání s teplotou před industrializací.

 

Do budoucna EU upřednostňuje celosvětový rámec pro oblast klimatu, který by měl formu nového, jednotného a právně závazného nástroje obsahujícího základní prvky Kjótského protokolu.EU je však ochotna uvažovat i o druhém období závazku v rámci Kjótského protokolu za podmínky, že by bylo součástí širší celosvětové dohody o opatřeních v oblasti klimatu, do níž by se zapojily všechny největší ekonomiky, a že by se posílila environmentální integrita Kjótského protokolu.

 

Soubor opatření z Cancúnu

 

Rozsah souboru rozhodnutí je ještě třeba dohodnout.Mezi konkrétní problémy, které by si EU přála v Cancúnu vidět vyřešené v rámci vyváženého souboru, patří:

  • „Zakotvení" závazků v oblasti emisí učiněných v Kodaňské dohodě v procesu OSN

  • Pravidla pro transparentnost (vyhodnotitelnost, vykazatelnost a ověřitelnost)

  • Reforma a rozšíření mechanismů pro trh s uhlíkem

  • Mechanismus na snížení úbytku tropických lesů

  • Účetní pravidla v oblasti lesního hospodářství rozvinutých zemí

  • Přizpůsobení se změně klimatu

  • Správa budoucího Zeleného kodaňského fondu pro změnu klimatu

  • Spolupráce v oblasti technologií

  • Budování kapacit pro rozvojové země
  • Emise z mezinárodní letecké a námořní dopravy

 

Tiskové konference EU v Cancúnu

Delegace EU bude v Cancúnu pořádat pravidelné tiskové konference, obvykle v 10.00 nebo v 10.30 hod místního času (tj. v 17.00 nebo 17.30 SEČ). Tyto konference bude možno sledovat živě a na požádání na internetové stránce http://www.unfccc.int/. Přesné časy jejich konání budou k dispozici na stránce http://unfccc.int/media/items/5741.php

 

 

Celý článek zde.

 

 

Zdroj: Zastoupení EK v ČR

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 7.12.2010. Poslední aktualizace: 7.12.2010 17:18
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno