Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Komise předložila zprávu o zdraví v EU

 

 

Evropská komise společně s OECD zveřejnila zprávu Health at a Glance vypovídající o zdraví v Evropské unii. Jedním z nejdůležitějších poznatků je, že více než polovina dospělé populace EU má nadváhu nebo trpí obezitou. Množství obézních lidí se navíc za posledních 20 let zdvojnásobilo. To má pochopitelně velké dopady jak na zdraví lidí, tak na zdravotní systémy a ekonomiku.

 

Tato zpráva, první svého druhu publikovaná EU 7. prosince, shromažďuje data poskytnutá OECD, Eurostatem a Světovou zdravotnickou organizací. Mimo údajů o obezitě informuje o dalších trendech ve zdraví a zdravotnictví a nákladech vynaložených na jejich financování ve 27 členských státech EU, 3 státech Evropského sdružení volného obchodu - EFTA (Island, Norsko a Švýcarsko) a v Turecku.

 

Další klíčové poznatky zprávy o zdraví:

  • Naděje na dožití se v EU zvedla z 72 let v roce 1980 na 78 let v roce 2007.
  • Méně lidí umírá na srdeční onemocnění než dříve, i když se pořád jedná o nejčastější příčinu smrti v EU, která byla v roce 2008zodpovědná za 40 % všech úmrtí.
  • Mezi výskytem demence a stárnutím populace existuje úzká souvislost - to nabývá na důležitosti s očekáváním, že počet lidí starších 65let se v letech 1995 až 2050 zdvojnásobí.
  • Mnoho evropských zemí je sužováno nedostatkem lékařů.
  • Ve všech zemích EU vzrostly náklady na zdravotnictví, často tak předehnaly tempo ekonomické růstu. V roce 2008 členské státy EU utratily v průměru 8,3 % svého HDP na zdravotnictví v porovnání s 7,3 % v roce 1998.

 

Kompletní zpráva (v angličtině): http://ec.europa.eu/health/reports/european/

 

Tisková zpráva "Health in the EU: Nutrition deemed a growing challenge for health in the EU and beyond" (v angličtině):

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1674&format=HTML&aged=0&language=EN

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

 

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 22.12.2010. Poslední aktualizace: 22.12.2010 15:34
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno