Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Komise předkládá balíček „lepší letiště“

 

Evropská komise dnes představila komplexní balíček opatření, která mají pomoci zvýšit kapacitu evropských letišť, snížit počet zpoždění a zvýšit kvalitu služeb poskytovaných cestujícím. Opatření se týkají kvality služeb, které se poskytují cestujícím a leteckým společnostem před odletem a po přistání (například manipulace se zavazadly, odbavení, doplnění paliva), transparentnosti rozhodnutí o hluku na letištích a efektivnosti komplexní sítě rozpisu příletů a odletů, jež se sestavují pro každý let.

 

„Evropská letiště se musejí vyrovnávat s nedostatkem kapacity. Pokud mají mít podniková sféra i cestující veřejnost co největší užitek ze sítě letecké dopravy, musíme jednat nyní," uvedl místopředseda Komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu. 70 % všech letových zpoždění je způsobeno již problémy na zemi, nikoli ve vzduchu. Na základě současných trendů bude devatenáct klíčových evropských letišť v roce 2030 „praskat ve švech". Výsledné přetížení letišť by mohlo znamenat zpoždění pro polovinu všech letů v rámci celé sítě. Evropská letiště si nemohou dovolit zachovat stávající stav. Vzhledem k intenzivní celosvětové hospodářské soutěži, pokud nezměníme způsob podnikání, nebudeme moci podnikat vůbec."

Balíček tvoří souhrnný politický dokument a tři legislativní opatření o letištních časech, odbavovacích službách a hluku.


Letištní časy

Návrhy Komise se zavádějí tržní mechanismy pro transparentní obchodování s letištními časy mezi leteckými společnostmi, jakož i opatření, která zajistí, aby stávající kapacita byla leteckými společnostmi využívána, a to zvýšením prahové hodnoty pro odnímání nevyužitých letištních časů z 80 % na 85 %.

Navrhovaná opatření pro letištní časy by umožnila, aby systém fungoval s 24 miliony cestujících ročně navíc do roku 2025. Evropské ekonomice přinesou 5 miliard EUR a v období let 2012-2025 se díky nim vytvoří až 62 000 pracovních míst.

 

Pět evropských letišť v současné době pracuje na hranici své kapacity: Düsseldorf, Frankfurt, Londýn Gatwick, Londýn Heathrow, Milán Linate. Podle současných trendů by se tento počet mohl do roku 2030 zvýšit na devatenáct klíčových letišť, a to včetně například letiště Charlese de Gaulla v Paříži. Důsledkem by byla značná zpoždění letů a zahlcení letišť.


Pozemní odbavení

Komise předkládá návrhy na zlepšení kvality a zvýšení efektivnosti pozemních odbavovacích služeb na letištích.

 

Opatření budou zahrnovat: pro klíčové služby pozemního odbavení, které jsou stále v současné době předmětem restrikcí - manipulace se zavazadly, manipulace na odbavovací ploše, doplňování paliva a oleje, nákladní doprava a poštovní služby - zvýšení minimální volby dostupných pozemních odbavovacích služeb pro letecké společnosti na velkých letištích ze dvou na tři. Zároveň se objevují nové návrhy, které dávají členským státům možnost jít v ochraně práv pracovníků dále tak, aby pracovníci mohli být převedeni za týchž podmínek, když je smlouva poskytnuta novému dodavateli. To je zásadní pro zajištění stabilních zaměstnaneckých podmínek nezbytných pro zachování vysoce kvalitní pracovní síly v odvětví s vysokým podílem lidské práce.

 

Návrhy posílí úlohu letišť jako „pozemního koordinátora", jenž bude zcela zodpovědný za koordinaci pozemních odbavovacích služeb na letišti. Poskytují letištím soubor nových nástrojů, umožňují jim například požadovat, aby na jejich letišti všichni poskytovatelé pozemních odbavovacích služeb dodržovali minimální standardy kvality. Tato opatření také posílí odolnost letišť v případech velkého narušení provozu.


Hluk

Návrhy Komise zvyšují transparentnost v procesu stanovování omezení týkajících se hluku na letištích, a to včetně úlohy, kterou má dozor Komise. Nejde o cíle, ale o rozhodovací proces. Dává Komisi kontrolní úlohu, nenahrazuje však konečné rozhodnutí členského státu. Návrhy rovněž aktualizují stávající právní předpisy v souladu s technologickým vývojem s cílem usnadnit příslušným orgánům postupné vyřazování nejhlučnějších letadel.

 

Rozhodnutí o snižování úrovně hluku musí být v rovnováze pokud jde o ochranu občanů žijících v blízkosti letišť na jedné straně a potřeby těch, kteří chtějí cestovat, na straně druhé. Rozhodnutí musí být přijato v souladu s pokyny stanovenými na mezinárodní úrovni (orgánem OSN, Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO)). Rezidenti mají právo být před nadměrným hlukem z letišť chráněni, ale je třeba brát v úvahu náklady ve smyslu snížené kapacity a dopad na hospodářský růst v regionu.


Další kroky

Návrhy Komise musí před přijetím schválit Evropský parlament a vlády členských států postupem spolurozhodování.


Další informace

MEMO/11/857

http://ec.europa.eu/transport/air/airports/doc/2011-airport-package-citizens-summary_en.pdf

http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=I071007

http://ec.europa.eu/transport/air/studies/airports_en.htm

http://ec.europa.eu/transport/air/airports/slots_en.htm

 

Kontaktní osoby:

Helen Kearns +32 22987638

Dale Kidd +32 22957461

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 6.12.2011. Poslední aktualizace: 6.12.2011 13:36
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno