Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Program Erasmus Mundus: posílení finanční podpory pro země arabského jara

Erasmus mundus - logo

Evropská komise více než zdvojnásobila počet grantů určených pro vzdělávání a výuku, které jsou k dispozici pro mladé lidi a univerzitní pracovníky ze zemí severní Afriky a Blízkého východu, v nichž probíhají hnutí „arabského jara". Prostřednictvím programu „Erasmus Mundus", jenž je mezinárodní obdobou programu Evropské komise pro výměnu studentů a univerzitních pracovníků, bylo navýšeno již naplánované financování v rozsahu 525 stipendií na období 2011 - 2012 o dalších 559 stipendií pro země jižního Středomoří. Příjemcům bude umožněno, aby unii strávili část svých studií, výzkumu nebo období výuky v Evropské unii. Komise zvyšuje financování grantů, aby podpořila vzdělávací a výukové příležitosti pro jednotlivce, kteří mohou rozhodujícím způsobem přispět k posílení demokracie v této oblasti. Tento krok je součástí strategické odpovědi Evropské unie na události arabského jara (viz MEMO/11/918).

 

„Jsem velmi ráda, že Komise zvyšuje finanční podporu určenou mladým lidem a učitelům, kteří stojí v čele procesu demokratizace jižního Středomoří. Vysíláme tím jasný signál o tom, že jejich cíle podporujeme," uvedla Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Program Erasmus Mundus je otevřen pro žadatele z celého světa, včetně Evropské unie. Od zahájení programu v roce 2004 obdrželo více než 12 000 studentů, 300 doktorandů a 2 000 vysokoškolských učitelů stipendia pro společné magisterské nebo doktorské programy.

 

V akademickém roce 2011 - 2012 již obdrželo stipendia v celkové hodnotě 210 milionů EUR přibližně 6 000 studentů a výzkumných pracovníků ze 150 zemí. Komise poskytla navíc 10 milionů EUR k financování dalších 559 stipendií, jež jsou určena zemím jižního Středomoří. Očekává se, že ve prospěch těchto zemí dojde v období 2012-13 k dalšímu zvýšení financování pro stipendia a granty programu Erasmus Mundus.

 

Více než tři čtvrtiny grantů nabízených prostřednictvím programu Erasmus Mundus od roku 2004 bylo uděleno jednotlivcům ze zemí mimo EU, mezi nimi bylo více než 3 000 osob ze severní Afriky a Blízkého východu. Výše stipendia závisí na délce studia nebo odborné přípravy, úrovni vzdělávání kandidáta a zemi původu. Studující z mimoevropských zemí obdrží na úhradu životních nákladů minimálně 1 000 EUR měsíčně, zatímco evropští studenti při svých studiích mimo Evropu obdrží měsíčně minimálně 500 EUR.


Další informace budou následovat

 

Souvislosti

 

V rámci programu Erasmus Mundus se finanční podpora poskytuje třem hlavním cílovým skupinám: studentům společných magisterských a doktorských programů, partnerstvím mezi vysokými školami a projektům zaměřeným na podporu evropského vysokoškolského vzdělávání.


Společné magisterské a doktorské programy

 

Konsorcium nejméně tří evropských nebo mimoevropských institucí vysokoškolského vzdělávání může požádat o finanční prostředky EU na stipendia určená pro studenty zapsané do společného magisterského nebo doktorského programu. Tyto programy musí prokázat svou vynikající akademickou kvalitu a musí zahrnovat povinná období studia a výzkumu nejméně na dvou vysokých školách. „Společný diplomem" je ucelený program nabízený minimálně dvěma vysokoškolskými institucemi, který je završen jediným diplomem. Stipendia jsou přidělována studentům podle kritérií stanovených příslušnými vysokoškolskými institucemi.

 

Společných programů se v současnosti účastní více než 160 institucí vysokoškolského vzdělávání, včetně 25 institucí ze zemí mimo Evropskou unii. Žádosti o stipendia bude možné v období 2012 - 2013 podávat pro 131 společných magisterských programů a 34 společných doktorských programů, jež zahrnují širokou škálu nejrůznějších oborů, jako je např. chemie, informatika, kriminalistika či choreografie.

 

Úplný seznam společných magisterských a doktorských programů pro akademický rok 2012 - 2013 naleznete zde:

 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_en.php

 

Partnerství programu Erasmus Mundus

 

Granty jsou poskytovány rovněž prostřednictvím partnerství programu Erasmus Mundus. Tato partnerství umožňují studentům, výzkumným pracovníkům a pracovníkům institucí vysokoškolského vzdělávání navštívit na dobu tří měsíců až tří let partnerské instituce v zahraničí za účelem studia nebo výuky. V červenci roku 2011 bylo pro financování vybráno 46 nových partnerství, do nichž je zapojeno 369 vysokých škol z EU a 450 vysokých škol ze zemí mimo EU. Konsorcia musí zahrnovat nejméně pět institucí vysokoškolského vzdělávání z minimálně tří evropských zemí a instituce vysokoškolského vzdělávání ze zemí mimo EU. Zvláštní pozornost je věnována znevýhodněným skupinám a ohroženým osobám.

 

Seznam všech partnerství programu Erasmus Mundus naleznete zde:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_2_en.php

 

Podpora evropského vysokoškolského vzdělávání

 

Podpora je rovněž poskytována projektům, jež rozšiřují spolupráci nebo zvyšují přitažlivost evropského odvětví vysokoškolského vzdělávání. V roce 2011 bylo vybráno sedm takových projektů, do nichž je zapojeno více než 100 partnerů ze zemí mimo EU, a které se týkají takových tématických oblastí, jako je například změna klimatu, architektura, kulturní turistika a/nebo posílení regionálního zaměření. Seznam projektů naleznete zde:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_promote_ehe_en.php

 

Erasmus pro všechny

 

Program Erasmus Mundus bude začleněn do nového navrhovaného programu Komise pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport nazvaného „Erasmus pro všechny", který má být zahájen v roce 2014. (viz IP/11/1398).

 

Kontaktní osoby :

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 27.12.2011. Poslední aktualizace: 27.12.2011 12:41
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno