Partnerství škol zlepšuje dovednosti žáků, studentů a učitelů


Vytištěno 22.10.2020 23:52 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=12&rok=2012&nav03=21091

Z nové studie o dopadu partnerství škol v různých zemích vyplynulo, že žáci, a především studenti středních škol, díky tomuto programu výrazně zlepšili své dovednosti, včetně kulturních a sociálních dovedností, znalosti IT a cizích jazyků. Největší přínos mělo partnerství pro žáky a studenty, kteří navštívili partnerské školy. Sedm z deseti škol uvedlo, že partnerství mělo silný až velmi silný vliv na kulturní povědomí a vyjadřování žáků a studentů a také na jejich sociální a občanské schopnosti. Významný vliv partnerství byl dále zaznamenán u počítačových dovedností (54 %) a komunikace v cizích jazycích (52 %). Partnerství byla financována v rámci výměnného programu Comenius, který je obdobou programu Erasmus určenou školám.Evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou uvedla: „Partnerství škol umožňuje mladým lidem získávat základní životní dovednosti a schopnosti, které jsou nezbytné pro osobní rozvoj, budoucí zaměstnání a pro aktivní občanství.Comenius také umožňuje žákům, studentům a pracovníkům ve školství seznámit se s různými evropskými kulturami a jazyky. Tato partnerství budou nadále získávat podporu v rámci našeho nového programu „Erasmus pro všechny" na období 2014-2020."

Ze studie rovněž vyplynulo, že program přináší výhody učitelům a školám v rámci jejich místního společenství. Učitelé uvedli, že partnerství se zahraniční školou zlepšilo jejich znalost dalších vzdělávacích systémů a posílilo jejich sociální dovednosti i jazykové znalosti.

Dvě ze tří škol uvedly, že partnerství zlepšilo jejich image a 80 % respondentů zmínilo posílení jejich evropského rozměru. Spolupráce se školami v zahraničí rovněž pomohla rozvíjet užší vazby jak v rámci školy, tak s místními orgány.

 

Více informací naleznete zde.

 

 

Zdroj: Zastoupení EK v ČR.


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 13.12.2012. Poslední aktualizace: 13.12.2012 16:39