Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Nové pokyny zlepší kvalitu stáží pro mladé lidi

 

EU připravila pokyny, podle kterých budou zaměstnavatelé stážistům poskytovat předem jasné informace o náplni a díky kterým stáže mladé lidi lépe vybaví pro jejich budoucí zaměstnání.

Pokyny, které navrhla Evropská komise pro stáže v EU, by měly zlepšit vyhlídky mladých lidí na získání zaměstnání.

 

Tento rámec má zajistit, aby stáže – které mladým lidem pomáhají získat dovednosti a zkušenosti nezbytné na trhu práce – představovaly skutečně kvalitní odbornou přípravu a aby jejich účastníci měli přijatelné pracovní podmínky.

 

Boj s nezaměstnaností v EU

Ve věkové skupině do 25 let je v celé EU v současnosti 5,7 milionů nezaměstnaných. Nedávný průzkum ukázal, že téměř polovina dotázaných sice absolvovala nějakou stáž, ale třetina z nich podle respondentů kvalitou nevyhovovala. Někteří zaměstnavatelé například stážistům nenabídli žádnou finanční odměnu nebo jim neumožnili získat žádné relevantní dovednosti.

Hlavním účelem rámce bude zajistit, aby zaměstnavatelé stážistům předem jasně sdělili všechny důležité informace – včetně údajů o odměnách, pracovních podmínkách a odborném vedení – a aby stáže byly v souladu s předpisy EU o pracovní době a nároku na dovolenou. Rámec rovněžomezuje dobu trvání stáže na maximálně 6 měsíců.

 

Evropská komise si od pokynů slibuje, že budou motivovat mladé lidi k hojnější účasti na stážích v zahraničí. Pokyny totiž nastolí stejné podmínky v celé EU.

 

„Youth Guarantee“

Stáže jsou zahrnuty do iniciativy „Youth Guarantee“, který má docílit toho, aby všichni mladí lidé do 25 let dostali nabídku kvalitního zaměstnání, stáže nebo učňovské přípravy, nebo dostali možnost dále se vzdělávat, a to do 4 měsíců ode dne, kdy ukončí formální vzdělávání nebo od chvíle, kdy se stanou nezaměstnanými.

 

Členské země EU byly vyzvány, aby rámec zavedly do praxe co nejdříve, aby pomohl ochránit mladé lidi na pracovním trhu a zlepšil jejich šance na získání trvalého zaměstnání.

 

Tisková zpráva – Zajišťování kvalitních stáží pro mladé lidi v EU: Evropská komise navrhla nové pokyny English

Youth Guarantee

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 13.12.2013. Poslední aktualizace: 13.12.2013 13:53
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno