Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Zahájení evropského sboru solidarity

Dne 7. prosince 2016 bude spuštěn evropský sbor solidarity, který nabídne mladým Evropanům do 30 let příležitost zapojit se do práce nevládních organizací či místních úřadů, které se snaží řešit náročné humanitární a sociální situace a výzvy v  Evropě.

Lidé se budou moci od tohoto data zaregistrovat a deklarovat tak svou ochotu účastnit se akcí založených na solidaritě.

Mladí lidé budou mít možnost osvojit si nové dovednosti, včetně jazykových, a získat zkušenosti, které jim mohou být později užitečné při hledání zaměstnání či dalším studiu a odborné přípravě – účast bude oficiálně uznána vydáním certifikátu.

 


Zdroj: Pixabay

 

Otázky a odpovědi k fungování evropského sboru solidarity:

Jak bude sbor fungovat a kdy bude vytvořen?

 • Sbor bude vycházet ze stávajících odborných a dobrovolnických programů EU pro mládež a využije rovněž již existující sítě vzdělávacích institucí, pracovních agentur a subjektů občanské společnosti v celé Evropě. Celý program vznikne v úzké spolupráci s členskými státy, místními orgány a nevládními organizacemi.
 • Lidé, kteří budou chtít do sboru vstoupit, a subjekty, které budou hledat nové členy, tak budou moci učinit prostřednictvím jednotného kontaktního místa – specializovaného internetového portálu evropského sboru solidarity.
 • Dobrovolná účast ve sboru potrvá od dvou měsíců do jednoho roku. U placeného zaměstnání bude minimální doba trvání čtyři měsíce.

Kdo se může stát členem sboru a jaká jsou kritéria?

 • Sbor hledá zájemce do 30 let, bez ohledu na jejich původ a na to, zda se v současné době vzdělávají nebo učí, jsou zaměstnaní nebo nezaměstnaní.
 • Jak vyplývá z názvu sboru, bude v první řadě vybudován na principu solidarity. Mladí lidé, kteří se chtějí stát jeho členy, budou muset během registrace stvrdit jeho poslání a deklarovat svou angažovanost a ochotu účastnit se akcí založených na solidaritě.

Na jakých činnostech se budou členové evropského sboru solidarity podílet?

 • Členové evropského sboru solidarity se mohou účastnit jakékoli činnosti týkající se připravenosti na katastrofy a dlouhodobé reakce, jakož i činností, které řeší sociální problémy, jako je sociální vyloučení, chudoba, zdravotní a demografické výzvy nebo aktivity zaměřené na řešení uprchlické krize.
 • Program může například podporovat rozvoj sociálních, zdravotnických a rehabilitačních služeb pro osoby, které jsou ohroženy chudobou nebo sociálním vyloučením, jako jsou Romové, osoby se zdravotním postižením, některé skupiny přistěhovalců a osob, které čelí diskriminaci a předsudkům.
 • Nepatří sem však okamžitá reakce na katastrofy (např. boj s lesními požáry nebo vyhledávání lidí a záchranné akce ve městech), neboť tato činnost vyžaduje vysoce kvalifikované odborníky.

Kde budou členové evropského sboru solidarity působit a na jak dlouho?

 • Členové sboru mohou působit v domovské zemi nebo v jiném členském státě EU, a to v závislosti na potřebách účastnických organizací a profilu a preferencích žadatele.

Které organizace se mohou programu účastnit?

 • Portál programu mohou ke kontaktu a náboru členů do sboru využívat nevládní organizace, místní orgány a soukromé společnosti, které aktivně řeší náročné situace.
 • Všechny organizace zabývající se dobrovolnou činností musí mít platnou akreditaci, která zaručí, že budou dodržovat chartu Evropské dobrovolné služby (EDS) a nezbytné normy kvality.

Budou členové sboru dostávat plat?

 • Pokud bude dotyčná osoba zaměstnána jako řádný zaměstnanec, stážista nebo učeň v některém jiném členském státě, bude jí přiznán plat (podle pracovní smlouvy) a/nebo dávky (v případě odborné přípravy či učňovské praxe) na pokrytí nákladů na cestu a pobyt, které lze například financovat prostřednictvím tzv. systému záruk pro mladé lidi.
 • Jedná-li se o dobrovolníka, budou jeho základní náklady (např. strava, ubytování, cestovní náklady) hrazeny z grantu, který organizaci přidělí Evropská dobrovolná služba. Tato osoba rovněž obdrží kapesné, jehož výše bude záviset na tom, v které zemi působí. Kromě toho se na všechny dobrovolníky EDS bude vztahovat povinné skupinové pojištění.

Jak bude tato iniciativa financována?

 • Finanční náklady spojené s přeshraniční mobilitou a pobytem v zahraničí pokryje z větší části EU ze svých již existujících struktur, jako je Evropská dobrovolná služba či systém záruk pro mladé lidi.

Co tento program přinese zúčastněným nevládním organizacím, podnikům nebo místním orgánům?

 • Díky evropskému sboru solidarity všechny společnosti, nevládní organizace a místní orgány, které hledají zaměstnance, stážisty či dobrovolníky pro projekty založené na solidaritě, získají snadný přístup k potřebným informacím a náborovým službám. Kromě toho bude možno vybírat z mnohem většího počtu motivovaných mladých lidí než na celostátní či místní úrovni.
 • Všichni zaregistrovaní mladí lidé musí navíc deklarovat své odhodlání plnit misi sboru a prokázat svou motivaci, takže organizace a podniky budou moci snáze a rychleji předběžně vybrat ty, kteří nejlépe vyhovují typu jejich organizace a jejich konkrétním potřebám.

Více informací zde.

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 5.12.2016. Poslední aktualizace: 5.12.2016 14:26
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno