Zahájení evropského sboru solidarity


Vytištěno 22.10.2020 22:45 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=12&rok=2016&nav03=10001352

Dne 7. prosince 2016 bude spuštěn evropský sbor solidarity, který nabídne mladým Evropanům do 30 let příležitost zapojit se do práce nevládních organizací či místních úřadů, které se snaží řešit náročné humanitární a sociální situace a výzvy v  Evropě.

Lidé se budou moci od tohoto data zaregistrovat a deklarovat tak svou ochotu účastnit se akcí založených na solidaritě.

Mladí lidé budou mít možnost osvojit si nové dovednosti, včetně jazykových, a získat zkušenosti, které jim mohou být později užitečné při hledání zaměstnání či dalším studiu a odborné přípravě – účast bude oficiálně uznána vydáním certifikátu.

 


Zdroj: Pixabay

 

Otázky a odpovědi k fungování evropského sboru solidarity:

Jak bude sbor fungovat a kdy bude vytvořen?

Kdo se může stát členem sboru a jaká jsou kritéria?

Na jakých činnostech se budou členové evropského sboru solidarity podílet?

Kde budou členové evropského sboru solidarity působit a na jak dlouho?

Které organizace se mohou programu účastnit?

Budou členové sboru dostávat plat?

Jak bude tato iniciativa financována?

Co tento program přinese zúčastněným nevládním organizacím, podnikům nebo místním orgánům?

Více informací zde.

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 5.12.2016. Poslední aktualizace: 5.12.2016 14:26