Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Erasmus+ zažil další rekordní rok

U příležitosti ukončení oslav 30. výročí programu Erasmus dnes Evropská komise vydává zprávu o výsledcích dosažených v programu Erasmus+ za rok 2016.

 

Zpráva o programu Erasmus+ za rok 2016 potvrzuje, že tento program hraje klíčovou roli při budování společných evropských hodnot.

 

Erasmus výročí

Zdroj: ©EU

 

Prostřednictvím grantů na studium, odbornou přípravu, výuku, práci nebo dobrovolnickou činnost v zahraničí EU investovala rekordních 2,27 miliardy eur na podporu mobility 725 000 Evropanů, což ve srovnání s předchozím rokem představuje navýšení rozpočtu o 7,5 %. Od zahájení současného programu v roce 2014 již počet účastníků přesáhl dva miliony. V roce 2016 bylo z vyčleněných prostředků financováno také 21 000 projektů, do nichž se zapojilo 79 000 vzdělávacích, školicích a mládežnických organizací, tedy o 15 % více než v roce 2015.

 

Komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics řekl: „Erasmus+ nyní dosáhl poloviny své sedmileté cesty.Jsem hrdý na to, že tento program působí jako hnací síla jednoty v Evropě, čímž přispívá k posílení jedinců i celé společnosti.Mobilita v rámci programu Erasmus+ rozvíjí dovednosti a kompetence a posiluje evropskou identitu, která doplňuje a obohacuje identitu národní a regionální.Proto jsme na zasedání v Göteborgu 17. listopadu vyzvali vedoucí představitele EU, aby pracovali na vytvoření Evropského vzdělávacího prostoru. Cílem je, aby se mobilita stala do roku 2025 realitou pro všechny, zdvojnásobil se počet účastníků a byli osloveni i lidé ze znevýhodněného prostředí.“

 

Výsledky prokazují, že Erasmus+ je na dobré cestě ke splnění svého cíle, tedy v období 2014 až 2020 podpořit 3,7 % mladých lidí v EU. Také z nich vyplývá, že program má potenciál přispět k vytvoření otevřené Evropy, v níž je mobilita v oblasti vzdělávání samozřejmostí, jak bylo uvedeno ve sdělení „Posilování evropské identity prostřednictvím vzdělávání a kultury“, o němž diskutovali vedoucí představitelé EU na zmíněném pracovním obědě ve švédském Göteborgu 17. listopadu.

 

Díky programu Erasmus+ vysokoškolské instituce v akademickém roce 2015/2016 vyslaly nebo přijaly 330 000 studentů a vyučujících, včetně 26 000 osob, které vycestovaly do partnerských zemí, nebo z nich přijely. Na třech předních místech pomyslného žebříčku zemí, které vyslaly nejvíce účastníků, se umístila FrancieNěmecko a Španělsko, zatímco Španělsko, Německo a Spojené království představovaly nejpopulárnější destinace.

 

Dnes zveřejněná zpráva rovněž ukazuje, jak v roce 2016 Erasmus+ pomohl reagovat na širší společenské výzvy. Jednalo se o opatření na podporu sociálního začlenění a činnosti zaměřené na to, aby mladí lidé získali sociální, občanské a mezikulturní kompetence a naučili se kritickému myšlení:

  • V roce 2016 bylo z programu Erasmus+ vyčleněno 200 milionů eur na 1 200 projektů spolupráce v oblasti podpory tolerance, nediskriminace a sociálního začleňování.
  • V tomto směru byl obzvláště aktivní sektor mládeže s projekty zaměřenými na uprchlíky, žadatele o azyl a migranty.
  • Byla vyhlášena zvláštní výzva k předkládání návrhů (13 milionů eur), která se týkala vypracování politik a strategií pro předcházení násilné radikalizaci a podpory začleňování znevýhodněných studentů včetně těch z migrantského prostředí. V rámci této výzvy bylo financováno 35 projektů, jichž se zúčastnilo 245 organizací. 

Třicáté výročí programu Erasmus: úspěšná kampaň

 

Zveřejnění zprávy se časově shoduje s ukončením kampaně k připomenutí 30. výročí programu Erasmusa také s vydáním „prohlášení generace Erasmus+“ o budoucnosti stávajícího programu Erasmus+. V rámci oslav se v průběhu roku 2017 uskutečnilo ve 44 zemích přes 1 900 akcí, na nichž více než 750 000 lidí diskutovalo o jeho významu a budoucnosti. O programu bylo zveřejněno 65 000 článků, jež byly více než dvoumilionkrát sdíleny v sociálních médiích a našly si přes 90 milionů čtenářů. Nová aplikace programu Erasmus+ pro mobilní telefony, spuštěná v červnu 2017, byla stažena již více než 22 000krát.

 

V Göteborgu předseda Komise Juncker vyzval vedoucí představitele EU ke zdvojnásobení počtu mladých lidí v EU účastnících se programu Erasmus+ (z 3,7 % na 7,5 %) do roku 2025, což bude na období 2021 až 2027 vyžadovat rozpočet ve výši 29,4 miliardy eur. Na tomto setkání se vedoucí představitelé EU dohodli na posílení mobility a výměn, mimo jiné podstatným zvýšením rozsahu programu Erasmus+ a jeho inkluzivnosti, tak aby se zaměřoval na všechny kategorie účastníků vzdělávání.

 

Komise vyzvala k zapojení do debaty také všechny dosavadní účastníky programu, tzv. generaci Erasmus+, a za tímto účelem vytvořila online místo setkávání (Erasmus+ Generation Online Meeting Point). Výsledkem diskuse na uvedené platformě bylo 30 doporučení, jak „rozšířit program“ Erasmus+ a „zvětšit jeho vliv na budoucnost Evropy“. Prohlášení vypracované generací Erasmus+ bude oficiálně předloženo a projednáno dnes během závěrečné akce kampaně u příležitosti výročí. 

 

Souvislosti

 

Erasmus+ a jeho předchůdci patří k nejúspěšnějším programům Evropské unie. Již tři desetiletí nabízejí zejména mladým lidem možnost získat nové zkušenosti a rozšířit si obzory prostřednictvím pobytů v zahraničí. To, co v roce 1987 začalo jako skromný program pro mobilitu vysokoškolských studentů, s pouhými 3 200 studenty v prvním roce svého fungování, se stalo stěžejním programem, jehož využívá přibližně 300 000 vysokoškolských studentů ročně.

 

Stávající program Erasmus+, který probíhá od roku 2014 do roku 2020, má rozpočet 14,7 miliardy eur a umožní 3,7 % mladých lidí v EU studovat, zúčastnit se odborné přípravy, získat pracovní zkušenosti a zapojit se do dobrovolnické činnosti v zahraničí (za celé období se jedná o přibližně 3,3 milionu mladých lidí). Místní působnost programu se rozšířila z 11 zemí v roce 1987 na současných 33 zemí (všech 28 členských států EU a dále Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Norsko, Island a Lichtenštejnsko). Program je navíc otevřen partnerským zemím z celého světa. 

 

Další informace

 

Zpráva

 

Výroční zpráva programu Erasmus+ za rok 2016

 

Informativní přehled o programu Erasmus+

 

Informativní přehledy o jednotlivých zemích

 

Informativní přehled o 30. výročí programu Erasmus

 

Informační přehledy o Evropském vzdělávacím prostoru

 

Zdroj: Zastoupení EK v ČR

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 1.12.2017. Poslední aktualizace: 1.12.2017 15:45
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno