Proč platit více než u sousedů?


Vytištěno 30.11.2020 23:43 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=2&rok=2008&nav03=11938

Proč se ceny digitálních fotoaparátů ve dvou sousedních zemích někdy liší až o 30 %? Proč je v některých zemích EU vedení bankovního účtu zdarma, zatímco v jiných se za něj platí? Určitý vliv na ceny jistě mají rozdíly v životní úrovni či v kvalitě služby, nicméně v některých případech je na místě podezření, zda za vysokými cenami nevězí kartelové dohody a překážky volné hospodářské soutěže nebo záměrně nejasné informace o cenách, jež spotřebitelům znemožňují činit informovaná rozhodnutí.

 

Občané mají právo chtít od jednotného trhu konkrétní výsledky. Komise proto zřídila nový nástroj pro dohled nad trhem se spotřebním zbožím („Consumer MarketWatch"), který nebude sledovat jen ceny a bezpečnost výrobků, nýbrž také míru spokojenosti spotřebitelů.

 

 Celý článek si přečtěte zde.

Zdroj: Evropská komise

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 4.2.2008. Poslední aktualizace: 4.2.2008 16:28