Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Vyhlídky pro vývoj zaměstnanosti v EU optimistické, avšak pokrok nestejný

 Zaměstnanost v Evropě

Podle společné zprávy o zaměstnanosti, kterou přijmou ministři práce 29. února, byl růst zaměstnanosti během minulého roku enormní. Během posledních dvou let bylo vytvořeno téměř 6,5 milionu nových pracovních míst a dalších 5 milionů pracovních míst má být vytvořeno do roku 2009. Nezaměstnanost v EU by se v roce 2008 měla snížit pod úroveň 7 %, což je nejnižší hodnota od poloviny 80. let 20. století. Zpráva, která posuzuje, jak členské státy provádí své národní programy reforem v oblasti zaměstnanosti, je velmi optimistická. Upozorňuje však také na řadu oblastí, které nadále budí obavy, jako zejména nezaměstnanost mládeže a nedostatečné investice do vzdělávání a odborné přípravy.

 

„Nedávné reformy trhu práce začínají přinášet ovoce," řekl Vladimír Špidla, evropský Komisař pro zaměstnanost. „Strukturální nezaměstnanost se od roku 2004 snížila o třetinu a míra zaměstnanosti EU, která je v současné době na úrovni 66 %, se značně přiblížila našemu celkovému cíli, tj. 70 %. Podstatné reformy provedly od roku 2005 všechny členské státy, některé jsou však ve svém reformním úsilí aktivnější než jiné. Musíme zdvojnásobit úsilí o efektivní řešení výzev spojených s globalizací a stárnutím společnosti, zejména zvýšením investic do celoživotního vzdělávání a jejich cílenějším zaměřením."

 

Míra zaměstnanosti starších pracovníků, která činí 43,5 % (cíl je 50 %), i míra zaměstnanosti žen - 57,2 % (cíl je 60 %) - v celé EU nadále významně rostou. Avšak i navzdory pozitivním výsledkům v roce 2006 Evropa ještě nedosáhla cílů zaměstnanosti vytyčených pro rok 2010. Ze současné míry zaměstnanosti vyplývá, že má-li být cílů dosaženo, bude do roku 2010 třeba vytvořit dalších 20 milionů pracovních míst.

 

Nezaměstnanost značně poklesla z 8,9 % v roce 2005 na 8,2 % v roce 2006, o což se zasloužily téměř všechny členské státy. Z tohoto vývoje měli prospěch ženy i muži, jelikož u těchto obou skupin se míra nezaměstnanosti snížila na 9 % (u žen) a 7,6 % (u mužů).

 

Významným ukazatelem stability současné výkonnosti trhu práce je skutečnost, že dlouhodobá míra nezaměstnanosti se již druhý rok po sobě snížila, a to ze 4 % na 3,6 %.

 

Celý článek si přečtěte zde.

Zdroj: Europa press release

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 25.2.2008. Poslední aktualizace: 25.2.2008 14:27
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno