Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Snaha o nápravu veřejných financí

Jednotná měna euro

Litva a Malta získaly další čas na nápravu svých veřejných financí. Maďarsku a Lotyšsku se pravděpodobně podaří snížit deficit veřejných financí na doporučenou úroveň ve stanoveném termínu.

 

Napravit svůj státní rozpočet musí do stanovené doby celkem 20 členských zemí EU. Zdravé veřejné finance jsou považovány za zásadní předpoklad pro hospodářskou stabilitu a růst, především v době, kdy se Unie vzpamatovává z hospodářské recese. Průzkum situace v Litvě, Lotyšsku, Maďarsku a na Maltě prokázal, že všechny čtyři země již za účelem snížení rozpočtového deficitu podnikají příslušné kroky.

 

Maďarsko a Lotyšsko dělají vše pro to, aby stanovený termín dodržely, a Komise je v tomto úsilí podporuje. Zároveň však požádala ministry financí členských států, aby Maltě a Litvě na nápravu jejich fiskální disciplíny dali ještě jeden rok (tj. 2011 a 2012). Hospodářství těchto dvou zemí totiž oslabila mnohem více, než se očekávalo v červenci minulého roku, kdy byly stávající termíny stanoveny.

 

Po nedávném hospodářském útlumu, který byl největší od dob druhé světové války, se vlády členských zemí snaží zvyšování rozpočtových schodků omezit. Za účelem ochrany svých bankovních systémů a oživení hospodářství však vlády zvýšily své výdaje, a tak se jejich zadlužení ještě prohloubilo. Vzhledem k tomu, že současně došlo k výraznému propadu daňových příjmů a zvýšení nezaměstnanosti, a tudíž i výše vyplácených podpor, nezbylo mnoha zemím nic jiného, než si potřebné prostředky půjčit. Splácení těchto dluhů je přitom i při současných nízkých úrokových mírách velmi nákladné. Pokud by došlo k růstu úrokových měr, mohlo by se oživení hospodářské situace zbrzdit.

 

V Paktu stability a růstu, který představuje dohodu mezi členskými státy EU o koordinaci vnitrostátních fiskálních politik, se stanoví, že současní i potenciální členové eurozóny jsou povinni vést řádné a udržitelné veřejné finance a udržovat rozpočtové schodky pod hranicí 3 % HDP. Pokud některá země tuto hranici překročí, ministři financí členských zemí vydají doporučení na snížení deficitu. Ti, kteří se při plnění svých povinností zpozdí, mohou dostat pokutu a může jim být omezen přístup k půjčkám od Evropské investiční banky DeutschEnglishfrançais .

 

V současné době danou 3% hranici překračuje 20 členských zemí Unie.

 

Maďarsku se v roce 2009 stanoveného limitu schodku 3,9 % HDP dosáhnout podařilo. Pod 3 % jej musí snížit do roku 2011. Lotyšsko minulý rok rovněž zakončilo s předpokládaným schodkem ve výši téměř 10 % HDP, tedy v souladu s doporučením Komise. Na rok 2010 mu byl stanoven cíl 8,5 % HDP.

 

Schodek veřejných financí Litvy se minulý rok vyšplhal na téměř 9,5 % HDP, přičem v roce 2008 dosahoval pouze 3,2 %. Malta své hospodaření v roce 2008 ukončila se schodkem 4,7 % HDP a očekává se, že za rok 2009 to bude pouhých 3,8 %.

 

Přehled probíhajících řízení při nadměrném schodku English

 

Pakt o stabilitě a růstu

 

Zdroj: Evropská komise

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 1.2.2010. Poslední aktualizace: 1.2.2010 13:23
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno