Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Bylo vybráno nové logo pro všechny bioprodukty v EU

 

Evropská komise dnes vyhlásila vítěze soutěže na logo pro bioprodukty v EU.

 

Během uplynulých dvou měsíců se online hlasování, kterým se vybíral nový symbol bioproduktů ze tří finalistů, zúčastnilo okolo 130 000 lidí.

 

Vítězný návrh vytvořil student z Německa Dusan Milenkovic, jehož logo v podobě listu s evropskými hvězdami získalo 63 % hlasů.

 

 

Od 1. července 2010 bude logo pro bioprodukty v EU povinné pro všechny balené bioprodukty, které byly vyprodukovány v jednom z členských států EU a splňují stanovené normy. Pro dovážené produkty bude logo nepovinné. Vedle označení EU bude povoleno používání dalších soukromých, regionálních či národních log. V příštích týdnech bude pozměněno nařízení o ekologickém zemědělství tak, aby jedna z jeho příloh obsahovala ustanovení o novém logu.

 

„Jsem velmi ráda, že máme nové logo EU pro biologické potraviny," prohlásila komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boelová, která jako první přišla s návrhem vyhlásit soutěž na nové logo. „Tato soutěž pomohla zviditelnit produkty ekologického zemědělství a díky ní teď máme logo, které je přijatelné pro každého. Návrh loga je zdařilý a elegantní a ráda si od července letošního roku budu produkty s tímto logem kupovat."

 

Vítězné logo vzešlo z celoevropské soutěže, do níž se mohli zapojit studenti ze škol zaměřených na umění a design. Téměř 3 500 předložených návrhů hodnotila porota složená z mezinárodně uznávaných odborníků. Nejzdařilejší tři loga byla zveřejněna na internetových stránkách soutěže www.ec.europa.eu/organic-logo a o vítězném logu rozhodlo online hlasování, jež skončilo 31. ledna 2010.

 

Logo s motivem listu s evropskými hvězdami znázorňuje hvězdy EU seskupené ve tvaru listu na zeleném pozadí. Jde o velmi jednoduchý symbol obsahující dva jasné prvky, jimiž jsou příroda a Evropa.

 

Autor vítězného loga a výherci druhé a třetí ceny budou oceněni Generálním ředitelstvím Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova na slavnostním udílení cen, které se uskuteční v Bruselu v červenci 2010. Tři vítězové obdrží peněžité ceny ve výši 6 000, 3 500 a 2 500 eur.

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 9.2.2010. Poslední aktualizace: 9.2.2010 10:48
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno