Mysli, než něco dáš na net!


Vytištěno 30.6.2022 14:51 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=2&rok=2010&nav03=15985

 

Podle studie umisťuje 50 % teenagerů na internet své osobní informace, aniž by vždy uvažovali o důsledcích.

 

Rok poté, co Komise vyjednala s 18 předními internetovými společnostmi dohodu o bezpečnějším internetu, ukázala zpráva o pokroku v této oblasti smíšené výsledky.

 

Firmy v této dobrovolné dohodě učinily slib, že zavedou bezpečnostní opatření na ochranu dětí, které používají některou z 25 sociálních sítí, jako jsou Facebook, MySpace či YouTube. Další dvě společnosti se k dohodě připojily v červnu 2009.

 

Většina firem již dnes nabízí možnost zablokovat přístup uživatelům, odstraňovat nežádoucí obsah a rozhodovat o tom, kdo bude mít k čemu přístup. Společnosti už také většinou poskytují mladistvým bezpečnostní tipy, i když v některých případech lze tyto informace jen těžko najít nebo je obtížné jim porozumět.

 

Zpráva Komise, zveřejněná u příležitosti Dne pro bezpečnější internet English , však rovněž upozorňuje, že více než polovina firem nesplnila své sliby a nezajistila, aby ve výchozím nastavení byly internetové profily a seznamy kontaků nezletilých označeny jako „soukromé". Mnoho stránek navíc stále umožňuje dohledat profily uživatelů mladších 18 let pomocí vyhledávačů. I když většina internetových stránek umožňuje uživatelům nahlásit obtěžování, jen málo z nich obvykle na tyto stížnosti reaguje.

 

„V loňském roce se Evropská komise obrátila na společnosti s naléhavou výzvou, aby jednaly, a jsem ráda, že mnohé z nich na tuto výzvu zareagovaly," uvedla komisařka pro informační společnost Viviane Redingová. „Očekávám však, že se zapojí všichni a že další opatření budou následovat."

 

Jiná studie Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací English zase doporučuje, jakým způsobem lze minimalizovat rizika spojená s umísťováním informací na internetu.

 

Popularita sociálních sítí na internetu výrazně roste, zejména mezi mladými lidmi. Tato digitální skladiště soukromých informací utvrzují uživatele v pocitu, že jsou v úzkém kruhu přátel, zatímco ve skutečnosti se o jejich soukromém životě mohou dozvědět miliony lidí. Uživatelé se tak vystavují riziku, že k nim mohou nejen získat přístup firmy s nabídkami zboží a služeb, ale že se i stanou obětí sexuálního obtěžování.

 

Evropská unie se o bezpečnost na internetu velmi zajímá, protože práva na ochranu soukromí a osobních údajů jsou zakotvena v jejích předpisech.

 

Další informace o programu bezpečného internetu v EU (v AJ):

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 11.2.2010. Poslední aktualizace: 11.2.2010 14:22