Komise podporuje interoperabilitu a konkurenceschopnost evropských železnic


Vytištěno 1.12.2020 00:50 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=2&rok=2012&nav03=19640

Doprava v Evropě

Evropská komise dnes přijala rozhodnutí, kterým se zpřísňuje certifikační a povolovací postup u tratí a vlaků vybavených evropským vlakovým zabezpečovacím systémem (ETCS). Systém ETCS je evropskou normou pro zabezpečení a řízení rychlosti vlaků. Zavedení systému ETCS na hlavních nákladních a vysokorychlostních koridorech významně zlepší konkurenceschopnost evropských železnic.

 

Koncepce systému ETCS je jednoduchá: informace jsou předávány z řídícího střediska do vlaku, kde palubní počítač na jejich základě vypočte maximální povolenou rychlost a případně sníží rychlost vlaku. ETCS je součástí evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS).

 

V současné době je v Evropě provozováno více než dvacet různých zabezpečovacích systémů a jejich nekompatibilita je hlavní technickou překážkou mezinárodní dopravy. Například rozšíření o další národní bezpečnostní systém u stávající lokomotivy, která má již povolení k provozu v různých zemích, a opětovné získání všech bezpečnostních povolení může stát více než 2 miliony EUR a trvat déle než dva roky. Díky systému ETCS tyto náklady odpadnou.

 

Systém ETCS však může uspět pouze v případě, že výrobky budou plně kompatibilní a budou odpovídat evropským specifikacím. Dnešní rozhodnutí zpřísňuje požadavky na zkoušky, zejména pokud jde o palubní zařízení, která musí být zkoušena v akreditovaných laboratořích.


Technické souvislosti

 

Koncepce evropského vlakového zabezpečovacího systému (ETCS) není nová. Existuje více než dvacet vnitrostátních systémů automatického řízení rychlosti vlaků. Tyto národní systémy nejsou bohužel navzájem slučitelné. Aby vlaky mohly jezdit na tratích vybavených různými systémy, musí se buď na hranicích vyměnit lokomotivy (což znamená značnou časovou ztrátu), nebo musí být lokomotivy vybaveny různými palubními systémy kompatibilními s různými traťovými systémy používanými v různých zemích (což zvyšuje náklady a riziko poruch). V každém případě to představuje překážku jednotnému trhu a volnému pohybu.

 

Tento stav má obzvláště nepříznivý dopad na přepravu zboží. Ačkoli by železniční doprava měla být na dlouhé vzdálenosti konkurenceschopnější, každé překročení hranic znamená dodatečné náklady a zdržení, což se projevuje ztrátou trhu a hustým provozem na silnicích.

 

Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS) by mohl významně zvýšit konkurenceschopnost železniční dopravy. To platí zejména pro nákladní dopravu, pokud se systém zavádí koordinovaným způsobem v celém koridoru současně s příslušnými opatřeními, jako je harmonizace provozních předpisů nebo v případě potřeby modernizace infrastruktury. Například v koridoru Rotterdam - Janov by se objem přepravovaného zboží mohl do roku 2020 zdvojnásobit, což by znamenalo, že po této trati projede každých 37 vteřin nákladní vlak.

 

Systém ERTMS je významným evropským technickým úspěchem. Díky své funkci a nákladům se rychle stal systémem uznávaným i mimo Evropu a v současné době je používán na všech nových tratích jako celosvětový referenční standard.

 

V Evropě je dnes více než 4 000 km tratí vybavených systémem ETCS. Kromě toho byly již uzavřeny smlouvy na vybavení dalších více než 4 000 km tratí, což znamená, že délka tratí vybavených systémem ETCS se během příštích dvou nebo tří let více než zdvojnásobí, přičemž rychlost, s jakou mají být nová zařízení instalována, se má v příštích letech dále zvyšovat.

 

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 3.2.2012. Poslední aktualizace: 3.2.2012 12:16