Výzkumem a digitální agendou ke zlepšení konkurenceschopnosti


Vytištěno 30.11.2020 23:52 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=2&rok=2012&nav03=19788

Evropská unie a výzkum

Na neformálním zasedání ministrů odpovědných za konkurenceschopnost, které uspořádalo dánské předsednictví v Kodani ve dnech 1. až 3. února, proběhla jednání o budoucím programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 a o zahájení reformy jednotného trhu.

 

Program Horizont 2020 představila Komise v listopadu roku 2011. Měl by se stát nejrozsáhlejším výzkumným programem na světě: jeho rozpočet byl navržen ve výši 80 miliard EUR a měly by v něm být soustředěny veškeré finanční prostředky EU určené pro výzkum a inovace. Cílem je podpořit výzkum a stimulovat inovace v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti EU a vytváření pracovních míst. Ministři si vyměnili názory na možnosti, jak zajistit jednodušší přístup k financování a nižší míru byrokracie.

 

Jednání o reformě jednotného trhu bylo zaměřeno na iniciativy, jejichž cílem je vytvořit dobře fungující digitální jednotný trh. Zřízení takového trhu v sobě skrývá nesmírný růstový potenciál, přičemž jedním z jeho prvků je elektronický obchod. Spotřebitelé by tak získali přístup k širšímu sortimentu zboží a podniky naopak přístup na rostoucí trh. Dále je třeba podporovat digitální řešení, mimo jiné i ve veřejných službách, s cílem zjednodušit jednotlivé postupy a učinit je transparentnějšími. Jako příklady takových řešení lze uvést elektronické zadávání veřejných zakázek a elektronické faktury.

 

Pro ilustraci digitální agendy bylo digitální i samotné neformální zasedání. Použití papíru bylo omezeno na minimum, neboť veškeré materiály včetně filmové dokumentace byly staženy na tablety, jež byly účastníkům po dobu zasedání zapůjčeny.

 

Další informace:
Jak inovovat zasedání Rady (vystoupení dánského předsednictví na úvod zasedání)
EU je o krok blíže největšímu výzkumnému programu na světě (tisková zpráva předsednictví)
Budoucí růst v EU je digitální (tisková zpráva předsednictví)
Shrnutí předsednictví (pdf) (en)
Horizont 2020 (internetové stránky Komise)
Digitální agenda pro Evropu (internetové stránky Komise)

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 20.2.2012. Poslední aktualizace: 20.2.2012 11:18