Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

302 špičkových vědců získá od EU 680 milionů eur. Je mezi nimi jeden z ČR

Evropská unie a výzkum

 

Evropská rada pro výzkum (ERV) udělila 302 předním výzkumným pracovníkům v 24 různých zemích z celé Evropy 680 milionů EUR. Stalo se tak v rámci poslední soutěže o prestižní granty výzkumným pracovníkům Advanced Grants. Mezi 302 vědci, kteří uspěli, je jeden z České republikyEduard Feireisl z Matematického ústavu Akademie věd ČR, který se zabývá matematickou termodynamikou tekutin. Díky příspěvkům ve výši až 2,5 milionu EUR na jeden projekt budou vědci spolu se svými týmy moci dále rozvíjet své nejprůlomovější nápady. Vybrané projekty zahrnují široké spektrum témat. Jeden z vědců bude spolu se svým týmem ve Francii rozvíjet nové modely vysvětlující některé fyzikální jevy, jako například supravodivost. Jiný tým v Lotyšsku spojí dohromady výpočetní technologie, fyziku a matematiku, aby mohl posoudit výhody a nedostatky kvantových přístrojů. Další grant bude poskytnut výzkumnému pracovníkovi v Itálii, který se bude zabývat otázkou, jak si hospodářské subjekty vytvářejí a mění své názory na své okolí a na sebe navzájem, a za tímto účelem přidá do stávajících modelů emoční a psychologický rozměr.

 

„ERV nadále vyhledává ty nejlepší výzkumné pracovníky. Díky jejím finančním prostředkům zaznamenáváme čím dál větší počet průlomových vědeckých objevů a více publikací v uznávaných vědeckých časopisech," uvedla evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová. „Podpora hraničního výzkumu na nejvyšší úrovni má zásadní význam pro konkurenceschopnost Evropy, a proto jsme v rámci programu Horizont 2020 navrhli rozpočet ERV zvýšit."

 

V soutěži o granty pokročilým výzkumným pracovníkům ERV obdržela na 2 300 žádostí, což oproti minulému roku představuje nepatrný nárůst (4,5 %). Mírně navýšeny byly i vyčleněné rozpočtové prostředky (680 milionů EUR). Počet výzkumných pracovníků, kterým byly tyto prostředky přiděleny, mírně vzrostl z 294 na 302, přestože poměr úspěšných žádostí zůstal stejný (13 %). Granty pro pokročilé výzkumné pracovníky se udělují zavedeným špičkovým vědcům jakékoli státní příslušnosti nebo věku, kteří se věnují samostatnému výzkumu a jejichž současné vědecké výsledky a profil z nich činí uznávané odborníky.

MEMO/13/19

 

Souvislosti

Granty ERV jsou zacíleny na špičkové výzkumné pracovníky jakékoli státní příslušnosti, kteří působí v Evropě nebo jsou ochotni se do Evropy přestěhovat. V rámci této výzvy k podávání žádostí o granty pokročilým výzkumným pracovníkům byli vybráni uchazeči 32 státních příslušností, přičemž nejpočetněji jsou zastoupeni vědci ze Spojeného království, Německa, Francie, Nizozemska a Itálie. Své výzkumné projekty budou realizovat ve více než 160 institucích ve 24 různých zemích Evropy. Spojené království, Francie a Německo, jakožto největší země EU, jsou místem působení největšího počtu úspěšných uchazečů. Nicméně v poměru k počtu obyvatel jsou nejúspěšnější výzkumní pracovníci usazeni v Nizozemsku, Dánsku, ve Spojeném království a na Kypru, pokud jde o země EU, a ve Švýcarsku a Izraeli, pokud jde o země přidružené k programu EU pro výzkum. To odráží vysokou kvalitu výzkumu v těchto zemích, což obecně vyplývá z dlouhodobých investic do výzkumu.

 

Z vedoucích výzkumných pracovníků, kteří v rámci této výzvy požádali o grant a získali jej, jich 11 pochází ze zemí mimo Evropský výzkumný prostor (ten je tvořen členskými státy EU a zeměmi přidruženými k rámcovému programu pro výzkum). Ve srovnání s předešlou výzvou v oblasti grantů pro pokročilé výzkumné pracovníky je to více. Většinou se jedná o Evropany, kteří se vrátili do své vlasti, přičemž většina jich působila ve Spojených státech, jeden v Kanadě a jeden v Libanonu. Mezi vybranými vědci jsou i tři Američané, kteří se stěhují z USA, aby se svému výzkumu, financovanému ERV, mohli věnovat v jedné z hostitelských institucí v Evropě. Kromě toho 21 vybraných výzkumných pracovníků, kteří již byli usazeni v Evropě, má neevropskou státní příslušnost.

 

Více než 15 % vybraných výzkumných pracovníků jsou ženy, což je více než minulý rok, kdy jich bylo 12 %. Průměrný věk výzkumných pracovníků, kteří finanční prostředky získají, je 51 let.

 

V rámci této výzvy bylo 45 % návrhů vybráno v oblasti „fyziky a inženýrství", 37 % v oblasti „věd o živé přírodě" a 18 % v oblasti „sociálních a humanitních věd". Příjemci grantů byli vybráni na základě oponentského řízení uskutečněného uznávanými odborníky z celého světa, kteří zasedli v 25 porotách.

 

Evropskou radu pro výzkum zřídila EU v roce 2007 jako první celoevropskou organizaci pro financování hraničního výzkumu. Rozpočet ERV, která je nejnovější, průkopnickou složkou sedmého rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj (zvláštní program „Myšlenky"), činí na období 2007-2013 celkem 7,5 miliardy EUR. V novém rámcovém programu Horizont 2020 (na období 2014-2020) Evropská komise navrhla rozpočet ERV výrazně navýšit - na více než 13 miliard EUR.

 

Více informací

Internetové stránky ERV:

http://erc.europa.eu

Horizont 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

 

Kontaktní osoby:

Michael Jennings (+32 22963388)

Monika Wcislo (+32 22986595)

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 4.2.2013. Poslední aktualizace: 4.2.2013 10:21
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno