Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

EU zahajuje strategii pro čistá paliva

ilustrační foto

Evropská komise dnes zveřejnila ambiciózní balíček opatření, jež mají zajistit v celé Evropě rozvoj čerpacích stanic pro alternativní paliva, společné normy pro jejich konstrukci a používání. Politická opatření se dosud převážně věnovala konkrétním palivům a vozidlům a otázka distribuce paliv jimi zohledňována nebyla. Snahy směřující k poskytování příslušných podnětů nebyly koordinovány a nedosahovaly požadované úrovně.

 

Rozvoji čistých paliv brání tři zásadní překážky: vysoká cena vozidel, nízká míra přijetí na straně spotřebitelů a nedostatek dobíjecích a čerpacích stanic. Tato situace tak vede k začarovanému kruhu. Pro nedostatek vozidel se nestaví čerpací stanice. Vozidla nejsou v důsledku nízké poptávky prodávána za ceny, jež by byly konkurenceschopné. Spotřebitelé si tato vozidla nepořizují, neboť jsou drahá a nejsou pro ně k dispozici vhodné čerpací stanice či místa pro dobíjení. Komise proto navrhuje balíček, v němž jsou pro členské státy stanoveny závazné cílové hodnoty, pokud jde o minimální úroveň infrastruktury týkající se čistých paliv, jako je elektřina, vodík a zemní plyn, jakož i společné celounijní normy pro nezbytná zařízení.

 

Místopředseda Evropské komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu, uvedl: „Rozvoj inovativních a alternativních paliv je zcela zřejmou cestou, jak dospět k větší účinnosti hospodářství EU z hlediska zdrojů, jak snížit naši přílišnou závislost na ropných produktech a jak rozvinout odvětví dopravy, aby odpovídalo požadavkům 21. století. Čína a USA v rámci těchto opatření plánují, že do roku 2020 bude v provozu přes 6 milionů elektrických vozidel. Z hlediska Evropy se jedná o významnou příležitost pro dosažení silné pozice na rychle se rozvíjejícím celosvětovém trhu."

 

Čisté energii se v rámci dopravního balíčku věnuje sdělení o evropské strategii pro alternativní paliva, směrnice zaměřená na infrastrukturu a normy a průvodní dokument, v němž je uveden akční plán pro rozvoj zkapalněného zemního plynu (LNG) v oblasti lodní dopravy.

 

Navrhovaná hlavní opatření:

Elektřina: Pokud jde o místa pro dobíjení elektrické energie, je stav v rámci EU velmi různorodý. Na čele je Německo, Francie, Nizozemsko, Španělsko a Spojené království. Tento návrh vyžaduje, aby každý členský stát zřídil minimální počet dobíjecích stanic, u nichž bude využívána tzv. „společná zástrčka" (viz připojená tabulka). Cílem je zřídit nezbytný počet dobíjecích míst, aby společnosti vyráběly za přiměřené ceny automobily ve velkosériové výrobě.

 

Společná zástrčka v EU je klíčovým prvkem pro rychlejší rozšíření tohoto typu paliva. Aby ukončila nejistotu na trhu, oznámila dnes Komise, že zástrčka tzv. „typu 2" bude používána v celé Evropě coby společný standard.

 

Vodík: Německo, Itálie a Dánsko již mají k dispozici značný počet vodíkových čerpacích stanic, i když některé z nich nejsou přístupné běžné veřejnosti. Je ještě nezbytné, aby byly některé prvky, jako jsou např. palivové čerpací hadice, upraveny společnými normami. Podle tohoto návrhu budou stávající čerpací stanice propojeny s cílem vytvořit síť na základě společných norem, což zajistí mobilitu vodíkových vozidel. Tato část se vztahuje na 14 členských států, v nichž je současnosti k dispozici síť pro vodíková paliva.

Biopaliva: již tvoří téměř 5 % trhu. Používají se v rámci palivových směsí, a tudíž nevyžadují žádnou speciální infrastrukturu. Klíčovým úkolem bude zajištění jejich udržitelnosti.

Zemní plyn (zkapalněný zemní plyn (LNG) a stlačený zemní plyn (CNG)): Zkapalněný zemní plyn je využíván jak u námořní, tak i u vnitrozemské vodní dopravy. Rozvoj infrastruktury pro zkapalněný zemní plyn je na samém počátku a pouze Švédsko disponuje malými skladovacími zařízeními pro LNG, jež jsou určena pro námořní plavidla, avšak několik dalších členských států její zavedení plánuje. Komise navrhuje, aby byla do roku 2020 v rámci základní transevropské sítě vybudována čerpací místa pro zkapalněný zemní plyn ve všech 139 námořních a do roku 2025 ve všech vnitrozemských přístavech. V jejich případě nejde o rozsáhlé terminály na čerpání plynu, ale o pevné či mobilní čerpací stanice. Návrh se týká všech významných přístavů v EU.

 

LNG: Zkapalněný zemní plyn se používá i pro nákladní automobily, avšak v EU je k dispozici pouze 35 čerpacích stanic. Komise navrhuje, aby byly do roku 2020 vybudovány u silnic v rámci hlavní transevropské dopravní sítě čerpací stanice, a to s hustotou jedné čerpací stanice na každých 400 km.

 

CNG: Stlačený zemní plyn se používá zejména v osobních automobilech. V současnosti jej používá jeden milion vozidel, což představuje 0,5 % z celkové počtu vozidel v provozu. Cílem automobilového průmyslu je dosáhnout desetinásobku tohoto čísla do roku 2020. Návrh Komise zajistí, že v celé Evropě budou do roku 2020 veřejnosti k dispozici každých 150 km čerpací místa, jež budou provozována podle společných norem.

 

LPG: zkapalněný ropný plyn. V případě zkapalněného ropného plynu nejsou plánována žádná opatření, neboť základní infrastruktura je již k dispozici.

 

Členské státy budou moci provést tyto změny, aniž by to nutně dopadalo na jejich veřejné výdaje, neboť mohou změnit místní právní úpravu tak, aby povzbudila investice soukromého sektoru a jeho příslušné kroky. Podpora EU je již k dispozici a lze čerpat prostředky z fondů TEN-T, fondů soudržnosti a strukturálních fondů.

 

Viz rovněž: MEMO/13/24

 

Místa pro dobíjení elektrické energie / počet vozidel v členském státě

Členské státy

Stávající infrastruktura

(dobíjecí místa)

2011

Navrhované cílové úrovně infrastruktury pro veřejnost do roku 20201

Počet elektrických vozidel plánovaný členskými státy v roce 2020

Belgie

188

21 000

-

Bulharsko

1

7 000

-

Česká republika

23

13 000

-

Dánsko

280

5 000

200 000

Estonsko

2

1 000

-

Finsko

1

7 000

-

Francie

1 600

97 000

2 000 000

Irsko

640

2 000

350 000

Itálie

1 350

125 000

130 000 (do roku 2015)

Kypr

-

2 000

-

Litva

-

4 000

-

Lotyšsko

1

2 000

-

Lucembursko

7

1 000

40 000

Maďarsko

7

7 000

-

Malta

-

1 000

-

Německo

1 937

150 000

1 000 000

Nizozemsko

1 700

32 000

200 000

Polsko

27

46 000

-

Portugalsko

1 350

12 000

200 000

Rakousko

489

12 000

250 000

Řecko

3

13

-

Rumunsko

1

10 000

-

Slovensko

3

4 000

-

Slovinsko

80

3 000

14 000

Spojené království

703

122 000

1 550 000

Španělsko

1 356

82 000

2 500 000

Švédsko

-

14 000

600 000

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

1 :

Počet veřejnosti přístupných míst pro dobíjení elektrické energie představuje 10 % všech míst pro dobíjení elektrickou energií.

 

Show additional information

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 4.2.2013. Poslední aktualizace: 4.2.2013 10:23
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno