Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Padělání euromincí v roce 2012

 

Počet padělaných euromincí stažených z oběhu se zvýšil o 17 % ze 157 000 v roce 2011 na 184 000 v roce 2012.Vzhledem k tomu, že v současnosti je v oběhu 16,5 miliardy pravých euromincí, se padělky vyskytují v poměru jedna padělaná na 100 000 pravých mincí.Tento typ trestné činnosti se stále nejvíce týká mincí v nominální hodnotě dvou eur, které představují téměř dvě ze tří odhalených padělaných euromincí.

 

 

Pokud jde o padělání eurobankovek, podle údajů Evropské centrální banky, která má ochranu bankovek proti padělání na starosti, bylo v roce 2012 z oběhu staženo přibližně 531 000 kusů.

 

Preventivní opatření včetně právních předpisů, technické analýzy, koordinace prosazování právních předpisů a soudní spolupráce umožnily členským státům dosáhnout při stahování padělaných euromincí z oběhu jistého pokroku. Aby se zlepšilo předcházení, vyšetřování a stíhání padělání eura v celé EU, je však třeba posílit stávající trestněprávní předpisy, jelikož jednotlivé členské státy mají odlišná pravidla a úrovně ochrany. V této souvislosti přijala Komise dne 5. února 2013 návrh směrnice, která stanoví pravidla pro minimální sankce (viz IP/13/88). Zavede účinné vyšetřovací nástroje a zlepší prevenci tím, že umožní analýzu padělků příslušnými orgány, aby se dále posílila ochrana eura i ostatních měn pomocí trestněprávních opatření. Významným nástrojem k ochraně eura proti padělání je rovněž nařízení o ověřování pravosti euromincí, které vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2012 a stanoví pravidla pro finanční instituce s cílem zajistit, aby všechny euromince navracené jimi do oběhu byly pravé.

Souvislosti

Podle pravidel EU (nařízení (ES) č. 1338/2001) odpovídá Komise za Evropské technické a vědecké středisko (ETVS), které analyzuje a klasifikuje nové padělané euromince. Středisko je zřízeno v rámci úřadu OLAF a využívá technického vybavení a zařízení mincovny Monnaie de Paris.

 

Komise rovněž úzce spolupracuje s Evropskou centrální bankou (ECB), Europolem, Interpolem a příslušnými vnitrostátními orgány. Evropská centrální banka odpovídá za analýzu padělaných eurobankovek. Europol a Interpol podporují donucovací orgány členských států v boji proti závažnému organizovanému zločinu usnadňováním výměny informací a poskytováním operačních a strategických analýz.

 

Komise odpovídá také za provádění programu „Pericles", který poskytuje příslušným vnitrostátním orgánům odborné vzdělávání a technickou pomoc, aby tyto orgány mohly dále zlepšovat ochranu eurobankovek a euromincí proti padělání. V rámci tohoto programu realizovala Komise a OLAF v roce 2012 šestnáct projektů včetně konferencí a seminářů, které organizovaly členské státy nebo Komise/OLAF ve spolupráci s Europolem a ECB. Komise připravuje legislativní podněty a sleduje provádění příslušných právních předpisů.

Více informací o padělaných mincích, mimo jiné také o zásahu v nelegální mincovně, který v Itálii dne 16. ledna provedlo italské četnictvo a finanční policie (Guardia di Finanza) ve spolupráci s úřadem OLAF, naleznete zde:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/euro-protection/euro-coins/

Internetové stránky komisaře Algirdase Šemety:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

  

Kontaktní osoby:

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 19.2.2013. Poslední aktualizace: 19.2.2013 17:08
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno